Dodatki do drzwi i okien

Wentylacje

Chcąc zapewnić najwyższy komfort mieszkalny, Drutex posiada w swojej ofercie wysokiej jakości nawiewniki, dzięki którym możliwa jest prawidłowa wentylacja i dopływ świeżego powietrza przy szczelnie zamkniętych oknach. Wentylacje dostępne są w różnych opcjach kolorystycznych. Wentylacje w stolarce drewnianej wykonujemy opcjonalnie w poszerzeniu nad oknem.

Korzyści z zastosowania nawiewników:

  • nowoczesna, naturalna i zdrowa wentylacja,
  • lepsza wymiana powietrza,
  • komfort cieplny w pomieszczeniach (brak uczucia przeciągu jak przy uchylonych oknach),
  • możliwość regulacji strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych oraz wymagań użytkowników,
  • ograniczenie ryzyka zawilgocenia pomieszczeń oraz rozwoju pleśni i grzybów w mieszkaniu,
  • bezpieczeństwo,
  • szeroka możliwość stosowania: okna drewniane, okna PVC, okna aluminiowe.


*Pomiaru dokonano przy ciśnieniu 10 Pa - dane producenta nawiewnika.