Europejskie Centrum Stolarki

Stawiamy na rozwój i technologię

I ETAP BUDOWY ECS

Rozpoczęcie budowy nowoczesnej hali

W 2013 roku DRUTEX rozpoczął realizację największej w historii firmy inwestycji, będącej częścią Europejskiego Centrum Stolarki w Bytowie. Hale produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 55.500 m2, w których każdego dnia powstaje kilka tysięcy okien, powstały w ciągu dwóch lat, a inwestycja warta była ponad 200 mln zł.

Pierwszy etap inwestycji rozpoczął się w 2013 roku i trwał 20 miesięcy. W październiku 2014 roku uruchomiliśmy pierwszą halę produkcyjną o powierzchni ponad 30.000 m2, która pozwoliła na zwiększenie potencjału produkcyjnego, a tym samym umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy DRUTEX na kluczowych rynkach eksportowych firmy.

Konstrukcja stalowa hali zrealizowanej w I etapie, o powierzchni równej czterem boiskom piłkarskim, waży łącznie 904 tony, co odpowiada ciężarowi trzech samolotów Airbus A380 Superjumbo. Prace ziemne wiązały się z przewiezieniem 176.413 m³ ziemi. Ponadto wokół hali posadzonych zostało 30.000 roślin i ułożonych 10.000 m² trawnika. Hala dysponuje nowoczesnym, zautomatyzowanym parkiem maszynowym pochodzącym od renomowanych, światowych firm, zarówno jeśli chodzi o urządzenia i maszyny do produkcji profili PVC, jak również szyb zespolonych i stolarki okienno-drzwiowej z PVC.

II ETAP BUDOWY ECS

Rozbudowa istniejącej hali

Już z początkiem 2015 roku DRUTEX rozpoczął budowę drugiej hali produkcyjnej wchodzącej w skład ECS o długości 194 m i 120 m szerokości, o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 25.000 m2, czyli kolejnych czterech boisk piłkarskich.

Nowa hala produkcyjna wykonana jest w identycznej technologii i architekturze jak już istniejąca pierwsza część ECS, z charakterystycznymi dla inwestycji DRUTEX-u kolejnymi podgrzewanymi kładkami stanowiącymi ciągi komunikacyjne. Obiekt, podobnie jak pierwsza hala, składa się z powierzchni produkcyjnej, biurowej, konferencyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym dróg i parkingów. Rozwiązania zastosowane w trakcie projektowania i realizacji inwestycji nie tylko zapewniają maksymalną energooszczędność, najwyższy poziom ergonomicznych warunków pracy, ale także umożliwiają optymalne zorganizowanie procesów produkcyjnych, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym wpływa na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój firmy.

Uruchomienie produkcji okien w drugiej hali wchodzącej w skład ECS daje firmie szansę na dalszy rozwój i oznacza wzrost wielkości powierzchni produkcyjnej do ponad 95 tysięcy metrów kwadratowych.

Nowoczesne maszyny

Stale inwestujemy w nowoczesne technologie, a co za tym idzie w jakość.

Zwiedzanie

Istnieje możliwość zwiedzania hal produkcyjnych firmy DRUTEX. Park maszynowy firmy DRUTEX jest jednym z najnowocześniejszych na rynku stolarki okienno-drzwiowej w Europie.

Skontaktuj się z działem marketingu

Hala produkcyjna