• ECS
  • ECS
  • ECS

Europejskie Centrum Stolarki

W 2013 roku DRUTEX rozpoczął realizację największej w historii firmy inwestycji, będącej częścią Europejskiego Centrum Stolarki w Bytowie. Hale produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 55.500 metrów kwadratowych, na której każdego dnia powstaje kilka tysięcy okien, powstały w ciągu dwóch lat, a milowa inwestycja warta była ponad 200 mln zł.

Pierwszy etap inwestycji rozpoczął się w 2013 roku i trwał 20 miesięcy. W październiku 2014 roku uruchomiliśmy pierwszą halę produkcyjną o powierzchni ponad 28,500 m2, która pozwoliła na zwiększenie potencjału produkcyjnego, a tym samym umocnienie pozycji konkurencyjnej DRUTEX-u na kluczowych rynkach eksportowych firmy.

Konstrukcja stalowa hali zrealizowanej w I etapie, o powierzchni równej czterem boiskom piłkarskim, waży łącznie 904 tony, co odpowiada ciężarowi trzech samolotów Airbus A380 Superjumbo. Prace ziemne wiązały się z przewiezieniem 176.413 m³ ziemi. Ponadto wokół hali posadzonych zostało 30.000 roślin 
i ułożonych 10.000 m² trawnika. Hala dysponuje nowoczesnym, zautomatyzowanym parkiem maszynowym pochodzącym od renomowanych, światowych firm, zarówno jeśli chodzi o urządzenia i maszyny do produkcji profili PVC, jak również szyb zespolonych i stolarki okienno-drzwiowej z PVC.

Już z początkiem 2015 roku DRUTEX rozpoczął budowę drugiej hali produkcyjnej wchodzącej w skład ECS o długości 194 m i 120 m szerokości, o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 25,000 m2, czyli kolejnych czterech boisk piłkarskich.

Nowa hala produkcyjna wykonana jest w identycznej technologii i architekturze jak już istniejąca pierwsza część ECS, z charakterystycznymi dla inwestycji DRUTEX-u kolejnymi podgrzewanymi kładkami stanowiącymi ciągi komunikacyjne. Obiekt, podobnie jak pierwsza hala, składa się z powierzchni produkcyjnej, biurowej, konferencyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym dróg i parkingów. Rozwiązania zastosowane w trakcie projektowania i realizacji inwestycji nie tylko zapewniają maksymalną energooszczędność, najwyższy poziom ergonomicznych warunków pracy, ale także umożliwiają optymalne zorganizowanie procesów produkcyjnych, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym wpływa na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój firmy.

Uruchomienie produkcji okien w drugiej hali wchodzącej w skład ECS daje firmie szansę na dalszy rozwój i oznacza wzrost wielkości powierzchni produkcyjnej do ponad 95 tysięcy metrów kwadratowych. 

Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki
Europejskie Centrum Stolarki