Polityka prywatności

DRUTEX S.A. - POLITYKA PRYWATNOŚCI

DRUTEX S.A. bardzo poważnie traktuje kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbałość o to, żeby nie musieli Państwo martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.
Odwiedziny na naszej stronie i przeglądanie większości informacji dotyczących spółki, jej produktów i usług są możliwe bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednak na niektórych podstronach możemy poprosić Państwa o określone informacje, z których część może być uważana za dane osobowe.
Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymamy od Państwa, na przykład kiedy będą Państwo korzystali z naszej strony. Niniejsza polityka dotyczy zarówno wszystkich odwiedzających stronę internetową jak również wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.
Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w tej sprawie, prosimy kontaktować się z naszą obsługą klienta poprzez menu „kontakt” na naszej stronie internetowej.

1.    Definicje

„DRUTEX”: DRUTEX S.A. z siedzibą w Bytowie, ul.Lęborska 31, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000140428 w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS.

„Użytkownik (użytkownicy)”: użytkownik lub użytkownicy strony, łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;

„Strona internetowa”: strona internetowa dostępna pod następującym głównym adresem URL:www.drutex.eu oraz nasze domeny krajowe

„Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

2.    Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Na niektórych podstronach naszej strony internetowej, DRUTEX będzie gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.

3.    Poufność danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności będzie stanowić podstawę do wykonywania jakichkolwiek działań związanych z wykorzystywaniem Państwa danych oraz ich przetwarzaniem.
DRUTEX dba przede wszystkim o to, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych, starając się w ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa danych osobowych. W szczególności zwracamy uwagę na bezpieczeństwo w zakresie poniższych kwestii:

 • korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących;
 • stosowanie ochrony hasłem;
 • żądanie gwarancji umownych od stron trzecich;
 • oraz ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych.

4.    Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej strony internetowej wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku DRUTEX jednoznacznie zastrzega, że pełny dostęp do strony internetowej uzyskają Państwo dopiero po podaniu wymaganych informacji oraz zaakceptowaniu odpowiednich polityk i warunków.

Ponadto DRUTEX może gromadzić Państwa dane osobowe:

 • podczas tworzenia internetowego konta użytkownika;
 • przy składaniu zamówienia;
 • przy zamawianiu newslettera;
 • w przypadku udziału w konkursie, loterii lub innej promocji;
 • w przypadku wypełniania ankiety;

DRUTEX będzie jednocześnie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla powyższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

5.    Cele wykorzystania danych osobowych

Wszystkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach.
DRUTEX ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów („cele”):

 • zarejestrowanie Państwa na stronie internetowej jako użytkownika oraz świadczenie usług za pośrednictwem strony;
 • zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera;
 • obsługa zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej;
 • badania i analiza rynku oraz klientów, produktów i usług DRUTEX;
 • ułatwienie DRUTEX oceny produktów i usług firmy, a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń;
 • dokumentacja wewnętrzna;
 • marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą zdaniem DRUTEX Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach;
 • organizowanie konkursów i/lub innych działań promocyjnych;
 • rekrutacja.

Wszystkie powyższe ustalenia dotyczą również wykorzystywania Państwa danych osobowych do powyższych celów przez spółki stowarzyszone.

6.    Ujawnianie danych osobowych

DRUTEX nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem:

 • przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom DRUTEX świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków DRUTEX związanych ze stroną internetową;
 • jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów DRUTEX, jej klientów lub spółek stowarzyszonych bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

Jako użytkownik, przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pomocą narzędzi, które sprawiają, że informacje te stają się widoczne dla innych osób są przez te narzędzia publicznie udostępniane. Należy o tym pamiętać i postępować z rozwagą i ostrożnością, kiedy przekazują Państwo informacje za pomocą takich narzędzi.
W każdym przypadku, gdy DRUTEX ujawnia Państwa dane osobowe starannie wybranej osobie trzeciej lub jednej z osób trzecich wymienionych powyżej, ujawnienie takie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7.    Marketing bezpośredni

Na stronach rejestracyjnych oraz innych podstronach tej strony internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o wskazanie, czy chcą Państwo otrzymywać określone informacje pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będzie to oznaczało, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez DRUTEX Państwa danych osobowych do dostarczania Państwu informacji na temat jej produktów, działań promocyjnych oraz ofert specjalnych, a także wszelkich innych informacji o produktach czy usługach DRUTEX.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z opcji rezygnacji umieszczanej w każdym e-mailu o charakterze marketingu bezpośredniego, lub, jeżeli zarejestrowali się Państwo jako użytkownik, poprzez zmianę ustawień konta.

8.     Pliki cookie

DRUTEX stara się ciągle udoskonalać działanie swojej strony, z korzyścią dla jej użytkowników. Dlatego na niektórych podstronach wykorzystywane są pliki cookie.
Pliki cookie to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu. Wyróżnia się kilka rodzajów plików cookie. Gdyby nie one, strony internetowe nie działałyby w sposób, do którego przyzwyczaili się użytkownicy.
Dzięki plikom cookie DRUTEX S.A. może, przykładowo, zagwarantować, że informacje wyświetlane na ekranie podczas następnej wizyty będą dostosowane do preferencji użytkownika. Za pomocą plików cookie firma DRUTEX S.A. może także identyfikować najpopularniejsze sekcje strony internetowej, ponieważ rejestrują one informacje o odwiedzanych stronach i czasie spędzanym podczas ich przeglądania. Na podstawie zebranych danych DRUTEX S.A. może dostosować stronę internetową, aby lepiej spełniała ona oczekiwania użytkowników i była bardziej zorientowana na ich preferencje. Pliki cookie mogą także ułatwiać działanie aplikacji firm trzecich, takich jak połączenia z sieciami społecznościowymi.
Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie, prosimy zapoznać się z naszą polityką w sprawie plików cookie.

9.     Małoletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez tej zgody, DRUTEX nie będzie zapisywać danych takich osób, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim.

10.    Administrator danych

DRUTEX S.A.
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów

11.     Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszej polityki prywatności jest prawo EU i RP.