Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Pre obchodných partnerov » Vademecum sprzedawcy » Slovníček pojmov

Slovníček pojmov

Impregnácia
Impregnácia je nasycovanie rôzneho druhu materiálov (papiera, tkanín, kože, dreva a podobne) chemickými látkami, ktoré ich robia odolnými proti škodlivým účinkom vody, ohňa, mikroorganizmov a podobne. Impregnácia tiež umožňuje vytváranie určitých úžitkových vlastností, napr. vodovzdornosti, ohňovzdornosti, odolnosti voči zmršťovaniu, krčeniu, vzducho a plynotesnosti.
Izolácia
Vrstva, ktorá zabraňuje vzájomnému pôsobeniu dvoch prostredí (systémov) sa volá izolácia. Izoláciu môžeme rozdeliť na: elektrickú, akustickú, tepelnú, protikoróznu a izoláciu proti vlhkosti.
Mikro netesnosť (tiež: mikroventilácia)
Je to špeciálna funkcia obvodových kovaní, ktorá okrem „normálneho“, tesného uzamknutia, umožňuje aj také, v ktorom je medzi rámom a zárubňou malá štrbina. Okenné krídlo je minimálne vyklopené, a to takým spôsobom, že zabezpečuje neustále vetranie miestnosti.
Odkvapový žľab okien
Inak tiež dažďová lišta, hliníkový prvok okna, ktorý odvádza dažďovú vodu (stekajúcu po krídle). Zabraňuje bezprostrednému prieniku vody cez spodnú časť rámu a krídla dovnútra miestnosti.
Obvodové kovanie
Systém otváracích a zatváracích mechanizmov ovládaných najčastejšie pomocou kľuky (môže k tomu slúžiť aj mechanizmus otvárania nadsvetlíka z úrovne podlahy). Slúži k otváraniu a zatváraniu okenného krídla. Úlohou obvodového kovania je zaručiť správny prítlak krídla k rámu so zachovaním možností sklopenia a mikroventilácie.
Okenný rám
Okenný rám je najčastejšie zhotovený z dreva, kovu či PVC. Používa sa pre namontovanie krídel, alebo skiel. Pomocou neho sa okno alebo dvere osádza natrvalo.
PVC
PVC, predtým PCW, polymér získavany polymerizáciou vinylchloridu. Vyznačuje sa veľmi dobrou mechanickou pevnosťou a odolnosťou voči väčšine rozpúšťadiel. Rozlišujeme mäkčenéPVC, ktoré sa používa o. i. na výrobu fólii a izolácií káblov a nemäkčené, používané na výrobu dosiek, rúr, podlahových krytín, žľabov.
Prah
Dolná, horizontálna časť rámu.
Prestup tepla
Je určený súčiniteľom prestupu tepla U, ktorý vyjadruje množstvo tepelnej energie, ktorá preniká cez 1 m2 priečky v priebehu 1 hodiny, pri rozdiele teplôt vzduchu na oboch ich stranách je 1 stupeň C (1 K). Čim je koeficient prestupu tepla väčší tým je "chladnejšia“ priečka.
Priepustnosť svetla
Určuje sa so súčiniteľom Lt [%]. Je to percento viditeľného svetla, pochádzajúceho zo svetelných lúčov prenikajúcich cez sklo.
Priečka
Vodorovný prvok rámu, ktorý sa nachádza medzi prahom a nadprahom.
Distančný rámček
Prvok vyrobený zo špeciálnej umelej hmoty alebo kovu, oddeľuje v dvojskle tabule na vybranú vzdialenosť. Vnútri distančného rámčeka sa nachádza vysúšačí prostriedok, ktorý v medzisklenných priestoroch absorbuje vlhkosť.
Silikón
Kremičito-organická hmota vykazujúca hydrofóbne a nehorľavé vlastnosti pri nízkych a vysokých teplotách. Má tiež vynikajúce izolačné vlastnosti.
Krídlo
Pohyblivá časť okna, dverí, alebo vrát upevnená v okennom alebo dvernom ráme či bezprostredne v stavebnom otvore.
Stĺpik
Zvislý prvok rámu, ktorý sa nachádza medzi podperami.
Pohyblivý stĺpik
Konštrukčný prvok, ktorý nájdeme u viackrídlych okien. V prípade rozdelenia na dve krídla po otvorení okna sa nevyskytuje prostredný zvislý prvok, ktorý rozdeľuje rám na dve časti (stály stĺpik). V tomto systéme sa používa len 1- okenná kľuka, ktorá umožňuje otvorenie prvého krídla, a to druhé je ovládané pomocou vnútorných pák obvodového kovania.
Sklo float
Sklo charakteristické svojou hladkou a rovnou plochou, ktorú získava pri modernom výrobnom procese: float. Je základným materiálom pre ďalšie sklenené produkty (dvojsklo, vrstvené sklo, kalené sklo...).
Kalené sklo
Sklo nahriate na teplotu 670-690°C a následne prudko schladené s cieľom uvoľnenia gradientu pnutia, ktorý dodáva sklu mechanickú pevnosť a tepelnú odolnosť. Vlastnosti kaleného skla: 5x väčšia pevnosť na ohyb ako u štandardného skla (rozbitie skla mäkkým predmetom je omnoho náročnejšie), odolnosť voči zmenám teplôt v rozsahu do 200°C, pri rozbití praská na malé kúsky s tupou hranou - minimalizácia rizika zranenia).
Vrstvené sklo
Tento výrobok tvorí jedná tabuľa skla, ktorá je zlepená na celej ploche s jednou alebo viacerými tabuľami skla pomocou jednej alebo niekoľkých vrstiev fólie.
Nalepovacia mriežka
Úzke plastové lišty, ktoré imitujú delenie krídla na niekoľko polí. Lišty sa lepia z vnútornej a vonkajšej časti skla. V medzisklennom priestore sa nenachádza distančný rámček, ako v je to v prípade viedenskej mriežky.
Viedenská mriežka
Umelohmotné prvky nalepené na sklo, ktoré imitujú delenie krídla na niekoľko polí. V medzisklennom priestore, medzi prvkami nalepenými zvonku a zvnútra skla, sa nachádza distančný rámček, ktorý ešte viac znásobuje imitáciu delenia celého krídla.
Drážkové tesnenie
Tesnenie namontované v drážke rámu krídla na vnútornej strane miestnosti.
Zasklievacie tesnenie
Tesnenie namontované vo vnútri rámu krídla.
Zasklievacia drážka
Miesto osadenia sklenenej skladby v ráme.
Koeficient prestupu tepla
Koeficient, ktorý určuje prestup tepla cez priečky v porovnaní s plochou a teplotným rozdielom. V inštalačnej technike sa používa predovšetkým na určenie tepelnej straty cez stavebné priečky (steny, stropy a tiež okná, dvere) – informuje o tepelnej izolácii priečok. Hovorí sa o tom, aký tepelný prúd preniká cez priečku s plochou 1m2 pri tepelnom rozdiele 1 K. Rozmer súčiniteľa je [W/m2/K], označuje sa ako U alebo k. Čím je nižšia hodnota tohto súčiniteľa, tým sú menšie straty tepla, teda tým je lepšia tepelná izolácia priečok.

 


Newsletter DRUTEX Vám prináša leták, zoznam informácií o našich výrobkoch a udalostiach vo firme. Ak chcete aby sme Vám newsletter pravidelne zasielali zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Prihlásiť sa


DRUTEX Liderem Rynku Stolarki 2015
drzwi pcv, pvc, pcw

kontakt
+420 558 320 067

+420
558 320 088Infolinka:
800 100 320