Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Zelená sa mi…

Zelená sa mi…

Chceme jesť ekologicky, žyť v zhode s prírodou a bývať v dome, ktorý je prívetivý k životnému prostrediu a zároveň je pohodlný a útulný. Je to vôbec možné?

 

V XXI storočí sa starostlivosť o životné prostredie a boj s globálnym otepľovaním stali štandardom – vyberáme si zdravé, ekologické jedlo, hľadáme oblečenie šité z prírodných materiálov, vzdávame sa nepotrebného konzumu, triedime odpad. Snažíme sa tiež ekologicky bývať.

Súčasná architektúra už nie je len moderný dizajn a materiály najvyššej kvality, ale tiež novátorské proekologické riešenia. V stavebníctve naberajú čoraz väčší význam moderné technológie, spôsob využívania energie z prírody a hodnotenie budov z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a teda aj vplyv vysoko energeticky úsporných okien na energetickú bilanciu domu– zdôrazňuje Bogdan Gierszewski, výrobný riaditeľ DRUTEX S.A.

 

DOM AKO TERMOSKA

Aby si náš dom zaslúžil meno „eko”, musí spĺňať niekoľko požiadaviek. Nestačí, ak ho len postavíme z prírodných materiálov. Základom šetrnosti k životnému prostrediu je malá spotreba energie počas používania. Tu je príklad: pasívny dom spotrebuje na meter štvorcový menej ako 15 kWh energie ročne, v klasickom dome za rovnaký čas spotrebuje 120 kWh – čiže až osemkrát viac! Za také skvelé parametre pasívny dom vďačí nielen izolácií a kvalite použitých stavebných materiálov, ale aj svojím osobitým tvarom – je kompaktný, okná sú orientované na juh, dom nemá balkóny a výklenky. Dom musí byť tiež dobre zatesnený. Udeleniu certifikátu pasívneho domu vždy predchádza test tesnosti (certifikáty udeľujú oprávnené inštitúcie, okrem iného Polski Instytut Budownictwa Pasywnego). Predsa len v ideálne zatesnenom ako termoska dome by sa nedalo žiť. Preto v ňom treba inštalovať mechanickú ventiláciu s rekuperáciou. Stavba pasívneho domu si vyžaduje o 15–25 perc. väčšie náklady ako klasický dom ( podľa odhadu Krajowej Agencji Poszanowania Energii – Národná agentúra pre úsporu energie). A za pár rokov, v súlade s nariadením EU budeme musieť stavať domy s veľmi nízkou spotrebou, stavba pasívnych domov bude pravdepodobne oveľa lacnejšia. Príklad môžeme nájsť za našou západnou hranicou, kde v 90. rokoch stála stavba pasívneho domu o 30 percent viac ako štandardného, teraz je v Nemecku rozdiel len okolo 8 percent nákladov na výstavbu (podľa Instytutu na rzecz Ekorozwoju – Inštitútu pre Eko rozvoj).

 

TEPLÉ OKNO 

Nezabúdajte, aby energetická bilancia nášho eko-domu bola priaznivá, nevyhnutná je čo najnižšia priepustnosť tepla cez vonkajší obal budovy a využitie dobre zatesnených okien. Ideálne sa hodí do pasívnych alebo nízkoenergetických domov okno Iglo Energy spoločnosti DRUTEX S. A. Vyniká predovšetkým vysokým stupňom úspory energie, estetiky a dokonalou funkčnosťou. Okno má koeficient prestupu tepla na úrovni necelých Uw=0,6 W/(m2K)*, čo je o 100% lepší výsledok ako pripúšťajú technické normy! A čo s ekológiou? Okno Iglo Energy je tiež dobrá investícia do životného prostredia. DRUTEX už dnes vychádza v ústrety potrebám trhu v oblasti ekológie a je najväčším odberateľom bezortuťového tmelu IGK 130. Vďaka tomu okná DRUTEX-u sú bezpečné pre zdravie.

 

Používaním materiálu IGK 130 vo výrobkoch DRUTEX-u eliminujeme nebezpečné látky, ktoré vytvárajú dodatočné náklady pre zdravie a životné prostredie komplikovaným procesom likvidácie materiálov obsahujúcich ortuť - dodáva Bogdan Gierszewski.

Okrem toho DRUTEX patrí do úzkej elity spoločností, ktoré vyrábajú svoje produkty výhradne z prvotného materiálu, a práve preto sú PVC profily takej vysokej kvality, trvanlivé, odolné proti deformáciám a udržujú si nadpriemerné parametre v oblasti úspory energie a bezpečnosti. Na dôvažok, profily GL System sú spevnené pre životné prostredie šetrnými zlúčeninami vápnika a zinku, čím spoločnosť podporuje proekologické správanie.