Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Zdravie a domácnosť - rozpočet pod kontrolou energeticky úsporných okien.

Zdravie a domácnosť - rozpočet pod kontrolou energeticky úsporných okien.

Kopa snehu a mrazivé ovzdušie sú súčasťou zimy. V takomto počasí všetci hľadáme príležitosť zohriať sa, ponáhľame sa domov s nádejou, že tam panuje príjemné teplo.
Všetci si však uvedomujeme aj to, najmä čo sa týka stále narastajúcich nákladov na kúrenie, že takáto príjemnosť je bohužiaľ drahá. Ako dosiahnuť to, aby nám pohľad na vysoké účty za kúrenie nepokazil náladu a neobmedzoval nás vo využívaní výhod domáceho tepla?

Riešenie je veľmi jednoduché. Potrebné je len obmedziť straty tepla, rozumne investovať a vybrať si do svojej domácnosti energeticky úsporné systémy, ktoré nám počas zimných dní zabezpečia pohodlie, no rovnako znížia účty za energiu. Veľké množstvo tepla uniká z našich domácností cez netesniace okná a dvere. V súvislosti s tým, aby sme vnútri dosiahli príjemnú teplotu, čiže na úrovni okolo 20°C, musíme viac kúriť.

Ako vyplýva z posudkovej výskumnej správy s názvom „Regulácia teploty v príbytku”, vykonanej v septembri v roku 2011 prostredníctvom SMG/KRC (firma personálneho poradenstva) v rámci vzdelávacej kampane „Každý stupeň má význam”, vyše 90 percent Poliakov prehlasuje, že si uvedomuje vplyv teploty prevládajúcej v domácnosti na pohodlie užívateľov a zdravie detí. Výskum zároveň poukazuje na to, že každý druhý vlastník bytu alebo domu nemá pocit úplnej kontroly nad teplotou panujúcou v ich vnútrach a až 87 percent má záujem o riešenia umožňujúce zníženie účtov za kúrenie. Aký záver z toho vyplýva? Pochopiteľne taký, že rastie záujem Poliakov o energeticky úsporné systémy a čoraz svedomitejšie si vyberajú energeticky úsporné rámy a zárubne. Otázkou je len to, či presne vieme čo znamenajú energeticky úsporné okná a aké výhody nám naozaj prinášajú?


„Kritérium energetickej úspornosti okna tvoria jeho termické parametre a predovšetkým hodnota činiteľa stanovujúceho jeho termickú priepustnosť. Čím nižší ukazovateľ Uw, tým menej tepla z domácnosti uniká”– hovorí Bogdan Gierszewski, Riaditeľ výroby, DRUTEX S.A (a. s.)
Maximálna hodnota činiteľa prestupu tepla Uw okna, požadovaná predpismi, všeobecne stanovuje 1,7-1,8 W/(m2K). Je však dôležité zdôrazniť, že rámy a zárubne s takýmito parametrami budú zdrojom značného „úniku” tepla z domácnosti a rovnako ztenčenia našich peňaženiek. Práve z tohto dôvodu sa výrobcovia okenných rámov a zárubní predbiehajú v ponuke riešení s oveľa lepšími parametrami, ktoré nám zabezpečujú nižšie účty za kúrenie.

 „Hodnota strát energií závisí o.i. od rozdielu medzi teplotou v miestnosti a tou prevládajúcou vonku v zime, na jar, ale aj cez leto. V tom období uniká cez naše okná tiež veľa energie. V prípade, keď zainvestujeme do okenného rámu, ktorý sa vyznačuje výbornými činiteľmi prenikania tepla, ako napr. náš nový systém IGLO ENERGY s inovačným centrálnym systémom tesnenia zo speneného EPDM, ktorého koeficient prestupu tepla Uw stanovuje sotva 0,6 W/(m2K)*, značne vplývamena obmedzenie strát energií v našich domácnostiach. Ten činiteľ je charakteristický prenikaním tepla takmer o 100% lepším než je v Poľsku požadovaný. Ponúkame spoľahlivé, moderné a technologicky pokročilé okná. Ide tak o jedinečné riešenie tohto druhu na svete používané vo výrobe okien a dverí z PVC.” - dodáva Bogdan Gierszewski.

Energeticky úsporné okno je zostava zložená zo zodpovedajúceho okenného balíka, pretože práve cez okenné tabule uniká cez zimu, a cez leto prichádza, najviac tepla. Najpopulárnejším riešením sú v súvislosti s týmto tzv. termoizolačné okenné sklá, v ktorých sú tabule skla oddelené distančným rámom a priestor medzi nimi je vyplnený vzácnym plynom - argónom. Pri plastových oknách sa investícia do úspory energie viaže s optimálnym tvarom profilov a vhodne zvoleným množstvom komôr, čo zabezpečuje odolnosť voči pôsobeniu atmosferických činiteľov a použitie pôvodného materiálu pri výrobe predlžuje ich životnosť. Preto sú okna IGLO vyrábané výlučne z pôvodného materiálu. Je to totiž investícia do ich dlhej životnosti a nezávadnosti. Dôležitú úlohu zohrávajú aj tesnenia, hoci ich vplyv na hodnotu činiteľa prenikania tepla je pre okno malý. Tesnia spojenia medzi krídlom a rámom, pričom obmedzujú prístup zimného vzduchu - napr. pri silnom fúkaní vetra.
Na základe toho, predstihujúc očakávania trhu, vypracovala spoločnosť DRUTEX systém
IGLO ENERGY vybavený centrálnym tesnením vyrobeným zo speneného EPDM, čo zabezpečuje najlepšie činiteľe prestupu tepla, ako aj vodotesnenia a prepúšťania vzduchu.

„IGLO ENERGY predstavuje revolúciu v rozsahu takých parametrov akými sú vodotesnenie, prepúšťanie vzduchu a odolnosť voči vetru. V prípade tej najobtiažnejšej kategórie, akou je vodotesnenie, získalo okno výsledok 1200 Pa, čo potvrdzuje vynikajúce vlastnosti v súvislosti s tesnením okna v akýchkoľvek atmosferických podmienkach, rovnako aj v hustom daždi. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že vodotesnenie je parameter, ktorý stanovuje najväčšiu výzvu pre výrobcov a vyjadruje skutočnú kvalitu okna. Okrem toho ponúka DRUTEX k svojmu novému systému IGLO ENERGY okenné balíčky novej generácie, ktoré obsahujú tie najmodernejšie okenné sklá s nízkoemisnými povlakmi a tie ponúkajú najvyšší štandard v oblasti energetickej efektívnosti s činiteľom prestupu tepla s úrovňou dokonca Ug=0,3W/(m²K)! Okenné balíčky s výbornými činiteľmi prestupu tepla umožňujú prevedenie originálnejších okenných kompozícií.”- zdôrazňuje Bogdan Gierszewski.

Teplo a nízke účty za úsporu sú snom každého. To však vyplýva z rozumného výberu rozvážnych konzumentov. Preto je také dôležité opýtať sa pred kúpou okien predajcu na výskumy a certifikáty potvrdzujúce parametre stanovené výrobcom, rovnako v oblasti úspory energie. Práve vďaka energeticky úsporným oknám dbáme na svoje domáce rozpočty, ale rovnako aj na naše zdravie a zdravie členov domácnosti, pretože vplývame na optimálnu teplotu v miestnosti.
Optimálna teplota však závisí od veľa činiteľov, z toho o.i. - obdobia roku, veku či štýlu života. Počas leta si vieme lepšie poradiť s vyššími teplotami, avšak cez zimu sa za vhodnú teplotu v príbytku považuje teplota na úrovni 18-21 st. C. Vyššie teploty viac vyhovujú ženám, deťom a starším osobám. Dôležité je, aby bola teplota prispôsobená k individuálnemu spôsobu života a charakteru miestnosti, preto sa v denných miestnostiach odporúča udržiavanie teploty na úrovni 21 st. C, v kuchyni, kde sa teplota počas varenia zvyšuje, 19-20 st. C. Zároveň treba pamätať na to, že spánok v príliš teplej miestnosti spôsobuje únavu a zlý fyzický stav, preto je v spálni najlepšie udržiavať teplotu na17-19 st. C. Odborníci radia, že v kúpelni má byť čo najteplejšie, čiže dokonca do 25 st. C.

Vplyv teploty na naše zdravie a fyzický stav je obrovský. Preto je také dôležité nestrácať príslušnú teplotu prez netesniace okná. Okná dnes plna veľa dôležitých funkcijí, z toho tiež v oblasti udržiavania tepla v domácnosti. Sú strážcom nášho tepla, dobrého fyzického stavu, bezpečenstva a zdravia. Pokročilá technológia umožňuje vylepšenie riešení a ich prispôsobenie klientovym potrebám. Preto tiež nemožno brať význam okien na ľahkú váhu a výber príslušného systému má predchádzať dôkladná analýza výrobku ako aj výrobcu, jeho dôveryhodnosť, solídnosť a skúsenosti. Veď ak majú okná vplývať celé roky na naše zdrawie, oplatí sa mať ich najlepšie!

*pre okná s rozmermi 1230mm x 1480mm podľa CSI v Česku, viac  na www.drutex.eu