Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Vyberáte okná? Informujte sa na čo si dávať pozor...

Vyberáte okná? Informujte sa na čo si dávať pozor...Nákup okien je investíciou na celé roky, apreto je veľmi dôležité správne sa rozhodnúť na základe konkrétnych argumentov. Nové okná nám majú zabezpečiť tepelný komfort, dokonalú funkčnosť a predovšetkým bezpečie. Nekvalitné okná nám však môžu spôsobiť veľa sklamaní a nepotrebných nervov. Takémuto stresu sa môžeme vyhnúť, ak pred nákupom venujeme chvíľku dôkladnému overeniu si výrobku, o ktorý máme záujem a tiež samotného výrobcu.

Okno je dnes, už úplne iný výrobok ako pred desiatimi či dokonca piatimi rokmi. Nové okná sú výborným riešením ako si môžeme zmeniť vzhľad domu a zlepšiť jeho izoláciu. Výber nového, úsporného okna často prispeje k zníženiu nákladov na kúrenie, vďaka čomu sa náklady na výmenu starých okien za nové môžu vrátiť dokonca už počas niekoľkýchvykurovacích období. Preto je veľmi dôležité pred nákupom skontrolovať koeficient prestupu tepla Uw, ktorý je kritériom energetickej úspornosti okna. Čím je koeficient Uw pre celé okno nižší, tým menej tepla uteká z nášho bytu. Zákazníci sa často nechajú pomýliť , pretože koeficient prestupu tepla sa často uvádza ako súčiniteľ U pre celé okno.

V dnešnej dobe, maximálne hodnoty koeficientu prestupu tepla pre okná, balkónové dvere a vonkajšie dvere v obytných domoch predstavujú: Uw=1,8 W/(m2K) (v I, II a III. klimatickej zóne) a Uw=1,7 W/(m2K) (v IV. a V. zóne) v súlade s vyhláškou o technických podmienkach, by sa tento koeficient mal znížiť do 1,2 W/(m2K) pre všetky klimatické zóny.

"DRUTEX už roky ponúka svojim zákazníkom výrobky, ktorých hlavnou vlastnosťou je nízky koeficient prestupu tepla. Prispôsobuje sa požiadavkám stavebného trhu a investuje do inováčných riešení, ktoré zabezpečujú najvyšší tepelný komfort, teda o. i. najkvalitnejšie sklá, ktorými sú vybavené naše okná. V ponuke sú už dnes dostupné okná IGLO ENERGY, ktoré sa vyznačujú oveľa lepšími parametrami v oblasti prestupu tepla ako tie, ktoré sú požadované trhom. Taký výsledok je dôvodom inovatívnosti a angažovanosti firmy v zdokonaľovaní svojich výrobkov. Systém IGLO ENERGY je vybavený inovačným centrálnym tesnením zo speneného EPDM a vyznačuje sa koeficientom prestupu tepla Uw=0,6 W/(m2K)*" – hovorí Artur Kurniewicz, hlavný technológ firmy DRUTEX, a. s.

Dôležité je sa pred nákupom opýtať predávajúceho na skúšky a certifikáty, atesty a technické schválenia, ktoré potvrdzujú parametre uvedené výrobcom. Je potrebné si overiť spoľahlivosť a skúsenosť samotného výrobcu, pretože tieto faktory ovplyvňujú kvalitu výrobku, ktorý kupujeme.

DRUTEX je najväčším európskym výrobcom okenných a dverových stolárskych výrobkov. Takmer 20-ročná tradícia firmy DRUTEX v tvorení okien je obrovská skúsenosť. Vďaka investíciám do inovatívnosti, dizajnu a tej najvyššej kvality, ťažkej práci oddelenia rozvoja, ponúkame najlepšie výrobky. Našu kvalitu potvrdzujú skúšky realizované nezávislou skupinou odborníkov. Navyše sami kontrolujeme a dohliadame na výrobu v každomštádiu . Máme stroj na výskum, KS Schulten, najväčší spomedzi všetkých výrobcov okien a dverí z PVC, na ktorom sa zakladajú certifikačné inštitúcie ako napr. IFT Rosenheim. Vďaka najmodernejšej technológii môže firma skontrolovať funkčnosť svojich výrobkov v oblasti tesnosti a odolnosti profilov, preskúmať priepustnosť vzduchu, vodotesnosť a odolnosť voči zaťaženiu vetrom," dodáva Artur Kurniewicz.

Okná, ktoré sú exponovaným prvkom budovy, sú obzvlášť vystavené pôsobeniu atmosférických podmienok. Preto by mali byť odolné proti silnému vetru a dažďu. Mierou odolnosti okna proti prvému faktoru je prehnutie konštrukcie pod vplyvom vetra. Táto vlastnosť sa označuje pomocou triedy od A1 do C5. Čím je trieda vyššia, tým je okno odolnejšie proti nárazom vetra. Pri výbere okna s vysokou triedou odolnosti proti vetru získavame pocit bezpečia a istotu, že sa nepoškodí ani počas veľmi silných vetrov. Je to dôsledkom dokonalej tuhosti rámu a perfektnej kvality použitého vystuženia. DRUTEX, vďaka vysokej kvalite profilu GL, vyrobeného výlučne z pôvodného materiálu s oceľovým vystužením, zabezpečuje dokonalé parametre odolnosti proti vetru, ktoré spľňa aj tie najnáročnejšie požiadavky európskych noriem.
Ďalšou vlastnosťou okna, ktorú si musíme pred nákupom overiť je jeho vodotesnosť, teda stupeň zabezpečenia domu pred vniknutím dažďovej vody. Je treba zdôrazniť, že vodotesnosť je najťažšie dosiahnuteľným parametrom , v porovnaní s parametrami odolnosti proti vetru a priepustnosti vzduchu. Práve preto je parameter vodotesnosti najväčšou výzvou pre výrobcov, a vypovedá o skutočnej kvalite okna.

"DRUTEX sa môže v oblasti vodotesnosti popýšiť dokonalými výsledkami, ktoré potvrdzujú nezávislé výskumy. Dosahuje dokonca 1050 Pa, čo znamená dokonalú odolnosť voči dažďovej vode. Dôležité tiež je dať pozor na kvalitu, tvar a konštrukciu tesnenia. Existujú aj prisklenné tesnenia a aj tesnenia medzi rámom a krídlom. Je treba skontrolovať, či použité tesnenie v okne je mäkké či tvrdé, pretože práve jeho pamäť pri rôznych teplotách ovplyvňuje vodotesné vlastnosti okna. Pokiaľ je tesnenie tvrdé, odolnosť celého okna voči dažďovej vode bude nízka. Ak je tesnenie mäkké, ako je to v prípade nášho výrobku, okno si zachová svoje vlastnosti v oblasti vodotesnosti. EPDM tesnenie má oveľa lepšie vlastnosti ako termoplastické tesnenie. Termoplastické tesnenie sa spája pomocou horúceho zvárania s profilmi PVC. V tomto prípade je však tesnenie zvárané na ráme. Pridanie skla spôsobí, že tesnenie začne praskať. Preto je dôležité si dať pozor na druh použitého tesnenia,“ zdôrazňuje Artur Kurniewicz.

Pri výbere okna je dôležité si overiť parametre okna v oblasti priepustnosti vzduchu. Tesnosť okien je však dôležitá pre všetkých užívateľov, najmä tých v budovách, vybavených mechanickou ventiláciou, obzvlášť s rekuperáciou tepla a tiež aj užívateľov v pasívnych budovách. V budovách s prirodzeným vetraním je nutné vybavenie okien ventilátormi, podľa požiadaviek určených v technických podmienkach budovy a jej lokality. Je treba si dať pozor na koeficient prestupu celkovej energie slnečného žiarenia okien. Riešením, ktoré zabezpečuje najvyššiu energetickú efektivitu okien je použitie rôzneho druhu trojskiel, v závislosti od častí sveta.

Rovnako dôležitá je analýza koeficientov odolnosti voči zaťaženiu vetrom. Dobré parametre odolnosti proti vetru potvrdzujú dokonalú tuhosť rámov a ideálnu kvalitu použitého vystuženia. A čo je dôležité, zakladá sa na tom, že maximálne prijateľné relatívne predné prehnutie najviac prehnutého prvku okien a balkónových dverí by nemalo presahovať 1/300 (vo zvláštnych prípadoch 1/200) dĺžky tohto prvku.
„ Odolnosť voči vetru je veľmi dôležitým parametrom, najmä v prípade, že stále častejšie môžeme počuť o veľmi silných vetroch a hurikánoch. Okná IGLO ENERGY majú dokonalé výsledky, dokonca 1050 Pa, čo je dôvodom ich najvyššej kvality,“ dodáva Kurniewicz.
Rovnako dôležité ako vyššie uvedené parametre je overenie si kvality profilov, z ktorých je okno vyrobené. Veľa sa hovorí o triedach. A, B, C. Je to dôležitá vlastnosť, pretože profil je zodpovedný za správnu izoláciu a tuhosť rámu a krídla. Najvyššia trieda je označená symbolom A. Vonkajšie steny takých profilov majú minimálnu hrúbku 2,8 mm. Pri takom profile máme istotu, že okno bude odolné voči deformáciám.

V prípade profilov si je treba dať pozor na ich šírku a optimálny počet komôr – zvyčajne je to tak, že čím sú širšie a čím majú viac komôr, tým je okno teplejšie.
Okná DRUTEX majú výlučne triedu A a sú vyrobené z pôvodných materiálov. Vylúčenie recyklácie z výroby spôsobuje, že konečný výrobok má veľmi vysokú kvalitu a zachováva si svoje parametre.

Rozhodnutie o výbere okien nesmie byť ovplyvnené emóciami, ale racionálnymi dôvodmi a analýzou konkrétnych parametrov. Musíme mať istotu, že okná budú spľňať svoju funkciu a zabezpečia nám komfort bývania v teplom a bezpečnom dome. Vždy pred nákupom si musíme vymedziť naše očakávania ohľadom okien, pretože nám v takom prípade môže predavač lepšie poradiť , aby náš vybraný výrobok 100% spľňal naše požiadavky.

*pre okná s rozmermi 1230x1480 mm, podľa výskumu inštitútu CSI v Česku.