Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Veľké presklenie vyjadrením moderného stavebníctva

Veľké presklenie vyjadrením moderného stavebníctva

Móda veľkého presklenia nie je na trhu už ničím nepredstaviteľným. Práve naopak, panuje presvedčenie, že čím väčšie okná, tým lepšie, pretože práve veľké, svetlé
a otvorené priestory sa stali vedúcim trendom jednorodinných domov a dokonca
aj mnohorodinných budov v modernej architektúre.
Moderná architektúra v dnešnej dobe otvára interiéry do okolia, využíva prirodzenú slnečnú energiu a zabezpečuje optimálne osvetlenie. Presklenné povrchy veľkých rozmerov pôsobia impozantne nezáležne od toho, czy je miestnosť zariadená moderne, alebo tradične. Obraz krajiny za oknom spojený s vnútrom ich zväčšuje a do domácnosti prináša neopakovateľný štýl a tiež veľa svetla. Kvôli tomu pozorujú výrobcovia čoraz väčší záujem klientov o okná veľkých rozmerov, s atypickou konštrukciou a výnimočnými farbami.
Smelo môžeme prehlásiť, že veľké presklenia sú vyjadrením súčasného stavebníctva s vysokým štandardom, vyznačujúceho sa kvalitou a prestížou. Značné rozmery okien alebo dverí spôsobujú, že budova je elegantnejšia a zachováva požadované tepelne izolačné parametre, ktoré sú často jedinou pochybnosťou potenciálneho zákazníka, ktorý uvažuje
o výbere veľkoformátových zárubní a rámov.

Rozvoj dnešného trhu so zárubňami na dvere a okennými rámami, technologická vyspelosť výrobkov a ich vysoká kvalita už dnes umožňujú spájať moderné výrobky s vysokou tepelnou izoláciou s estetickými hodnotami a rozumným výberom energeticky úsporných výrobkov.

„Dôležité je, aby sme si dobre prezreli výrobok, ktorý kupujeme. V prípade okien je to dôležité, lebo zárubne a rámy sú dlhodobou investíciou. Osobitný význam majú také prvky ako sú: dobré tepelne izolačné vlastnosti okien, ich životnosť a odolnosť voči deformáciám. V prípade, že zárubne a rámy nemajú dobre termoizolačné a odolnostné parametre, v prípade okien s veľkými rozmermi narážame na značné úniky tepla v zimnom období a prehriate priestory v lete. Preto je potrebné overiť si zároveň výrobok ako aj výrobcu, preanalyzovať jeho dôveryhodnosť, solídnosť, certifikáty, povolenia a atesty. Na trhu je dostupný veľmi široký sortiment výrobkov, ale iba niektoré sa vyznačujú nadpriemernými vlastnosťami v oblasti úspory energie. Príkladom je nedávno uvedené na trh DRUTEXOM okno IGLO ENERGY, ktoré stanovuje nové štandardy v oblasti energetickej efektívnosti na svetovom trhu so zárubňami a rámami. Pokročilá technológia použitá v tomto výrobku umožnila dosiahnuť koeficient prestupu tepla na úroveň sotva Uw=0,6 W/(m²K)*, čo znamená, že tento výrobok je nepochybným lídrom, pokiaľ ide o energeticku úspornosť. Vďaka tak nízkym parametrom je okno ideálnym riešením aj pre pasívne a energeticky úsporné budovy v súlade s požiadavkami na vyrovnané stavebníctvo” - povedal Bogdan Gierszewski, Riaditeľ oddelenia výroby DRUTEX, a.s..

Nové energeticky úsporné okno IGLO ENERGY zabezpečuje dokonalú úroveň termickej izolácie a optimálne sedemkomorové profily GL Systém s hĺbkou zástavby 82 mm v spojení
s moderným okenným balíkom a inovačným systémom tesnenia okna, sú novinkou
na svetovom trhu zárubní a rámov.

DRUTEX, ako prvý výrobca zárubní a rámov pre okná a dvere na svete, vypracoval pre svoj nový výrobok inovačný systém tesnenia, ktorý je zárukou najlepších parametrov energetickej úspornosti. Toto novátorské riešenie využívajúce centrálne tesnenie sa vyznačuje optimálnym tvarom a konštrukciou, ako aj osadením tesnenia - mimo vonkajšieho a vnútorného tesnenia, systém je vybavený centrálnym tesnením zo speneného EPDM, čo zaisťuje najlepš9 koeficient prestupu tepla, vysokú vodotesnosť a priepustnosť vzduchu.

DRUTEX použil aj inovatívne termické spevnenie vyrobené zo skleného vlákna, ktoré minimálizuje vznik termických mostíkov, vďaka čomu umožňuje získať ešte lepšie parametre v oblasti tepelnej izolácie. Porovnávajúc výsledky energetickej úspornosti s platnými poľskými technicko-stavebnými predpismi treba zdôrazniť, že okno IGLO ENERGY
je charakteristické asi o 100% lepším prenikaním tepla, než je v Poľsku požadované. Navyše, nové okno umožňuje použitie novej generácie okenných balíkov spracovaných firmou v roku 2011 a tie sú vybavené najmodernejšími sklami s nízkoemisnými povlakmi, ktoré ponúkajú najvyššie štandardy v oblasti energetickej efektívnosti s koeficientom prestupu tepla na úrovni dokonca Ug=0,3W/(m²K)! Ľahké okenné balíky s vynikajúcimi parametrami prestupu tepla umožňujú vykonať aj tie najnáročnejšie okenné kompozície v súlade s aktuálnym trhovým trendom a prianím zákazníkov.

V prípade úsporného stavebníctva má veľký význam správne umiestnenie okien v domácnosti a to podľa svetových strán. Ak kladieme dôraz na energeticky úsporné riešenia, treba venovať zvláštnu pozornosť tvaru budovy, rozloženie miestnosti a lokalizácii, ako aj veľkosti presklení. Mimoriadne dôležité je, aby umiestnenie a veľkosť okien zodpovedali rozdielom prieniku slnka v priebehu dňa. V súvislosti s tým sa väčšie presklenia odporúčajú na južnú fasádu, pri súčasnom zmenšení alebo celkovej likvidácii okien na severnú stranu. Veľké presklenia od južnej strany nám zabezpečujú viac prirodzeného slnečného svetla vo vnútri, čím sa zvyšuje teplota v interiéri, možno použivať vonkajšie rolety, ktoré nás v noci chránia pred únikom tepla a cez deň zas chránia pred slnečným svetlom.

„Rolety sú ideálnym riešením nielen kvôli tomu, že chránia pred príliš veľkým slnečným svetlom alebo únikom energie, ale sú aj dokonalým prostriedkom proti zlodejom. Vďaka spevneným materiálom, z akých sú vyrobené a inteligentným systémom blokovania a ovládania, bude mať nežiadaný návštevník veľký problém so vstupom do vnútra bytu. Vo svojej ponuke máme rolety z PVC a hliníka, možná je montáž roliet ako na novom okne, tak aj na okne už zabudovanom do fasády. Dôležité je to, že široká farebná škála pancierov umožňuje príspôsobiť rolety k štylistike celej budovy.” - zdôrazňuje Bogdan Gierszewski.

Estetické vlastnosti zárubní a rámov často zavisia od ich rozmerov, ako aj od atypických tvarov a jedinečnej farby. V ponuke DRUTEXU je už dnes dostupných až 28 fólií Renolit. Medzi najpopularnejšími farbami sa nachádzajú predovšetkým rôzne odtiene hnedej a sivej farby, ale aj zelenej alebo modrej. V tomto smere sú zákazníci stále odvážnejší.

„Smelosť a odvaha súvisiaca s farebnou škálou zárubní a rámov musí ísť ruka v ruke
s výberom moderných, technologicky vyspelých profilov. Iba okná, ktoré sa vyznačujú elegantným dizajnom, vyrobené z vysokej kvality profilov, môžu zaistiť spokojnosť
s užívaním zárubní a rámov. Preto DRUTEX stále rozširuje svoju ponuku, aj pokiaľ ide
o zárubne a rámy z PVC. V tomto roku sme na trh zaviedli energeticky úsporné okno, určené aj pre pasívne stavebníctvo. Systém IGLO ENRGY je ideálnym riešením pre ľudí, ktorí majú radi moderné výrobky vyznačujúce sa nadpriemernou estetikou. Dodatočne možnosť ľubovľného výberu farby okien spôsobuje, že zákazník získava výrobok podľa jeho očakávaní” - doplňuje Rafał Gierszewski, obchodný riaditeľ DRUTEX S.A.

Treba mať na pamäti, že správny výber okien pre určitú miestnosť je však predovšetkým potreba zohľadnenia základných funkcií, aké majú spĺňať okná a veľkosť jednotlivých miestností. Zrejmé je, že uprednostňujeme konštrukcie s veľkými rozmermi, pretože tie môžu aj z malej izby urobiť luxusný priestor. Treba si však dôkladne overiť či má taký výber zmysel z pohľadu výhľadu alebo usporiadania nábytku v miestnosti. Napriek tomu, že sú veľké presklenia neoddeliteľnou súčasťou novodobej architektúry. Je to tendencia, ktorá usmerňuje  trh a klientov. A to nielen vzhľadom na estetické aspekty, ale aj praktické použitie. Veľké presklenia sú aj tepelným komfortom na vysokej úrovni pod podmienkou, že si vyberáme overené a odporúčané riešenia. Kvôli tomu je dobré vybrať si tých, ktorých si cenia milióny spokojných zákazníkov.

*pre okná s rozmermi 1230mm x 1480mm podľa CSI v Česku, viac  na www.drutex.eu