Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » OKNÁ PREMIUM, teda aké?

OKNÁ PREMIUM, teda aké?

Poľský trh okien je tvorený stovkami výrobcov, ktorí ponúkajú tisíce rôznych výrobkov. Ako si teda máme z tejto ponuky vybrať okno, ktoré bude uspokojovať naše potreby a bude mať pritom optimálne parametre? Táto úloha nie je vôbec jednoduchá.
Výzva, ktorá čaká na kupujúceho je o to viac problematickejšia, že väčšina firiem označuje svoje výrobky názvom Premium a na rozdiel od áut, my užívatelia nie sme vždy experti v oblasti okien. Stojí za to sa dozvedieť čo vlastne znamená termín „dobré okno“ a čo znamená pojem Premium, aby sme sa nenechali zviesť marketingovým sloganom. Premium by však malo predovšetkým znamenať najvyššiu kvalitu, a nie len najvyššiu cenu.

PROFIL – SRDCE OKNA
Srdcom každého okna je jeho profil, teda skratka, konštrukcia, ktorú tvorí rám, krídlo,prisklenné lišty a v ktorej je osadené sklo. Obvykle sa profily líšia mnohými parametrami, napr.: počtom komôr, hrúbkou stien, hĺbkou profilov, tesnením či druhom vystuženia. Na prvý pohľad to nie sú veľké rozdiely, majú však obrovský vplyv na vlastnosti celého okna, najmä pokiaľ ide o tepelnú izoláciu, akustiku či stabilitu konštrukcie.  

Práve preto je pri výbere okien veľmi dôležité skontrolovať kvalitu profilov. Stojí za to sa dozvedieť aký je počet komôr, druh vystuženia, aká je trieda profilu a dokonca sa opýtať, či je profil vyrobený z pôvodného materiálu, ktorý má vplyv na kvalitu okna, teda o. i. na jeho odolnosť proti deformáciám.  

Je potrebné si pamätať, že profily by nás mali chrániť pred zmenou teploty a silnému vetru. Obvykle sa môžeme stretnúť s označením kvality triedou: A, B alebo C. Zároveň je dôležité vedieť, že profily s najlepšou triedou – A majú steny hrúbky 2,8 mm a komory široké minimálne 5 mm, vďaka čomu sú pevné a odolné voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Situácia je odlišná v prípade ostatných tried, kde sú steny profilov tenšie a preto má okno horšie vlastnosti pokiaľ ide o stabilitu, tesnosť a izoláciu.

Pravdou je, že nie je okno ako okno. Z rozmanitého sortimentu typov okien dostupných na trhu je iba ich malá časť vhodná na uspokojenie potrieb zákazníkov. Musíme si preto uvedomiť, že okná sú investíciou do nášho bezpečia, tepla a pohodlia. Preto podrobná analýza jednotlivých vlastností je tak dôležitá. Počas hľadania optimálneho výrobku by malo byť východiskom skontrolovanie profilu, z ktorého je okno vyrobené. Má triedu A? Je vyrobené z pôvodného materiálu? Je odolné voči poveternostným podmienkam? Ak áno, tak do akej miery ? 

„Snaha o najvyššiu kvalitu, estetiku a funkčnosť systémov je základom tvorenia ďalších, moderných výrobkov vo firme DRUTEX.
Preto nové úsporné okná IGLO ENERGY sa vyznačujú tak dokonalými vlastnosťami. 7-komorový, snehobiely profil GL System s triedou A je vyrobený len z pôvodného materiálu, čo je zárukou dokonalej izolácie a pevnosti,“ hovorí riaditeľ výroby DRUTEX, a. s., Bogdan Gierszewski. 

Profil IGLO ENERGY je revolučný pokiaľ ide o parametre vodotesnosti, priepustnosti vzduchu a odolnosti voči vetru. V najnáročnejšej kategórii - vodotesnosti, okno získalo výsledok 1200 Pa, čo je potvrdením dokonalých vlastností tesnosti okna za každých atmosferických podmienok, vrátane prudkých dažďov). Je treba zdôrazniť, že vodotesnosť je parametrom, ktorý je najväčšou výzvou pre výrobcov a prakticky vypovedá o kvalite profilu. Počet Pa, ktoré okno získalo v oblasti vodotesnosti je teda veľmi dôležitý, pretože je to naša ochrana v prípade nepriaznivej klímy.

TESNENIE - TAJOMSTVO ÚSPORNÝCH OKIEN
Ďalším parametrom, ktorý je treba skontrolovať pred rozhodnutím o nákupe okna je druh a spôsob tesnenia, ktorý vypovedá o koeficiente prestupu tepla Uw, teda o stupňi úspornosti. Tento koeficient nás informuje o tom koľko tepla stratíme cez okná. Nízka hodnota koeficientu Uw znamená, že straty tepla budú veľmi malé. Je treba pritom pamätať na to, že koeficient Uw je závislý od niekoľkých činiteľov, o. i. od koeficientu prestupu tepla celej plochy skla, rámu a celého okna. Preto by sa mali všetky tieto hodnoty analyzovať a porovnať, aby sme mali istotu, aký výrobok kupujeme. Na základe výsledkov tejto analýzy môžeme občas tvrdiť, že okná označené názvom Premium také v skutočnosti nie sú. Preto, preskúmanie tohto parametra je naozaj podstatné.

DRUTEX, ako prvý výrobca okien a dverí na svete, spracoval pre svoje nové výrobky inovačný systém tesnenia, ktorý zabezpečuje najlepšie parametre úspory. Toto originálne riešenie používa centrálne tesnenie. Systém sa vyznačuje optimálnym tvarom a konštrukciou a tiež osadením tesnenia. Okrem vonkajšieho a vnútorného tesnenia je vybavený aj centrálnym tesnením, vyrobeným zo speneného EPDM, vďaka čomu zabezpečuje najlepšie koeficienty prestupu tepla, vodotesnosti a priepustnosti vzduchu. Pokročilá technológia použitá vo výrobku umožnila dosiahnutie koeficientu prestupu tepla na úrovni sotva Uw=0,6 W/(m²K)*, vďaka čomu je okno ideálnym riešením pre úsporné a pasívne budovy a vyznačuje sa tepelnou priepustnosťou o takmer 100% lepšou, ako je požadovaná hodnota v Poľsku.

„Naše nové okno IGLO ENERGY vzniklo ako výsledok výskumu preferencií zákazníkov a analýzy svetového trhu okien.
Hľadanie úsporných výrobkov je v dnešnej dobe štandardom. Naše inovačné, autorské riešenie tesnenia systému IGLO ENERGY prekočuje všetky doterajšie štandardy okennej techniky a určuje/vyznačuje úplne nové rozvojové trendy,“ hovorí riaditeľ výroby DRUTEX a. s., Bogdan Gierszewski. 

KOVANIE – GENERÁTOR ENERGIE
Len malo ľudí vie o tom, že kovové prvky „skryté“ v oknách, to znamená kovanie, vypovedajú o pevnosti a odolnosti celého výrobku, najmä o bezpečií nás a našej rodiny.

Kvalita kovania, štandardné vybavenie a samotný spôsob kovania sú prioritou. Je dôležité sa dozvedieť aký je použitý druh kovania, koľko je poistiek proti vypáčeniu, ktoré zväčšujú odolnosť proti vlámaniu. Je tiež treba skontrolovať a potvrdiť si od výrobcu, či všetky kovania pochádzajú od toho istého výrobcu. Občas sa totiž stáva , že kvôli snahe o nižšiu na cenu výrobcovia hľadajú úspory a ponúkajú nekvalitné kovania, ktoré znižujú bezpečie a funkčnosť okna.

"Okná DRUTEX sú zárukou bezpečnosti.
Už v štandardnom prevedení zabezpečujú vysoký stupeň bezpečnosti, pretože sú vybavené špeciálnym oceľovým vystužením v okenných krídlach a zárubniach, čo v spojení s kovaním zvyšuje stabilitu a statiku profilu. Sú tiež vybavené najkvalitnejším kovaním Maco Multi Matic KS. Pre náročných zákazníkov máme zaujímavú ponuku značky DRUTEX – okná s roletami, ktoré nielen zvyšujú stupeň bezpečnosti užívateľov, ale aj ovplyvňujú ich komfort, vďaka o. i. obmedzeniu hladiny hluku či zväčšeniu úspor," vraví Bogdan Gierszewski.

Kovania vypovedajú aj o funkčnosti – ľahkosti otvárania a zatvárania okien. Kvalitné prvky ovplyvňujú naše pohodlie používania výrobku, preto stojí za to si zvážiť, či výrobok, o ktorý máme záujem naozaj spľňa naše požiadavky a tiež si zistiť aký druh kovania je namontovaný do daného okna.

VÝROBOK S ATESTOM?
Dôležité je sa pred nákupom opýtať predávajúceho na skúšky a certifikáty, atesty a technické schválenia, ktoré potvrdzujú parametre uvedené výrobcom. Je treba overiť si spoľahlivosť a skúsenosť samotného výrobcu, pretože tieto faktory ovplyvňujú kvalitu výrobku, ktorý kupujeme. 

DRUTEX je najväčším európskym výrobcom okenných a dverových stolárskych výrobkov. Sme akciovou spoločnosťou s vhodným kapitálom, čo potvrdzuje našu finančnú stabilitu a obchodnú spoľahlivosť. V dnešnej dobe je na trhu veľa výrobcov s malým základným kapitálom, ktorí majú preto často problémy s likviditou a plnením záväzkov. V takom prípade má DRUTEX veľkú prevahu, pretože politika firmy určuje zdravé princípy fungovania spoločnosti a jej pôsobenie je založené na solídnych základoch.

„Takmer 20-ročná tradícia firmy DRUTEX v tvorení okien je obrovská skúsenosť. Vďaka investíciám do inovatívnosti, dizajnu a najvyššej kvality; ťažkej práci oddelenia rozvoja, ponúkame najlepšie výrobky. Našu kvalitu potvrdzujú skúšky prevedené nezávislou skupinou odborníkov. Navyše sami kontrolujeme a dohliadame na výrobu v každom štádiu. Máme stroj na výskum KS Schulten, najväčší spomedzi všetkých výrobcov okien a dverí z PVC, , na ktorom sa zakladajú certifikačné inštitúcie ako napr. IFT Rosenheim. Vďaka najmodernejšej technológii môže firma skontrolovať funkčnosť svojich výrobkov v oblasti tesnosti a odolnosti profilov, preskúmať priepustnosť vzduchu, vodotesnosť a odolnosť proti zaťaženiu vetrom,“ dodáva Bogdan Gierszewski.

Na výrobu okien je potrebná komplikovaná technológia. Tvorí ju veľa detailov a prvkov, ktoré ovplyvňujú pohodlie bývania, naše zdravie, domáci rozpočet a naše bezpečie. Napriek tomu, že veľa ľudí si to uvedomuje, nie všetci kontrolujú čo tvorí vybraný výrobok. Často veríme reklamným heslám, ktoré nás vďaka peknej reklame a vysokej cene presviedčajú, že ide o výrobok Premium. Veľa ľudí uznáva názor , že za dobrý výrobok je treba draho platiť. Je to chyba. Marketingové triky niektorých výrobcov sú tak účinné, že zákazníci, ktorí nemajú vedomosti o oknách tomu uveria. Okná sú investíciou na dlhé obdobie preto stojí za to si zvážiť a poznať výrobok ešte pred nákupom, pretože všetky detaily budú mať význam počas užívania. Našťastie okno je takým výrobkom, že sa môžeme spoliehať na konkrétne čísla. Preto majme na pamäti toto odporúčanie: kontrolujme okenný profil (triedu, materiál, počet komôr, vystuženie); tesnenie (počet, druh, inovatívnosť riešenia); parametre vodotesnosti; priepustnosti vzduchu, (ktoré sú pre niektorých výrobcov veľkým problémom); kovanie (druh, systém zabezpečenia); koeficient prestupu tepla pre celé okno Uw (čím je nižší, tým sú lepšie termoizolačné vlastnosti okna).

Vďaka takejto analýze určite nekúpime „mačku vo vreci“ a výrobok Premium sa bude vyznačovať vysokou „Premium kvalitou“, a nie „Premium cenou“. Pamätajme na to, že presná analýza výrobku znamená pre nás naozajstnúúsporú a najdrahšie výrobky nie vždy znamenajú najlepší výrobok.

*pre okná s rozmermi 1230x1480 mm, podľa výskumu inštitútu CSI v Česku. Viac informácií na www.drutex.eu