Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Kúpil som okná... a čo ďalej?

Kúpil som okná... a čo ďalej?

Kúpa okien často predstavuje investíciu na dlhé roky... Rozhodnutie súvisiace s výberom materiálu, z akého sú vyrobené, ich farbou a tvarom často predstavuje dôležitý moment v rozhodovacom procese spojeným s výstavbou domu alebo rekonštrukciou bytu. 

Všetci si totiž dokonale uvedomujeme, že okno najvyššej kvality je zárukou tepla, úspory energie, ale predovšetkým bezpečnosti. Nie všetci však vedia, že okná sú neustále vystavované zaťaženiu, ktoré vyplýva z atmosferických podmienok. Rámy a výplne sú tak vystavované účinkom slnka, dažďu a silného vetra a okenné kovanie sa počas otvárania a zatvárania krídel opotrebúvajú. Rovnako pri umývaní okenného skla môžu byť poškrabané a pod vplyvom rozdielu teplôt môžu následne puknúť. Z tohto dôvodu je tak dôležitá starostlivosť o okná prostredníctvom používania zodpovedajúcich ošetrujúcich a údržbárskych úkonov, takých ako: používanie umývacích prostriedkov, údržba tesnenia, mazanie pántov a obvodového kovania. Treba mať na pamäti, že chýbajúca alebo nevhodná starostlivosť je často príčinou rýchlejšieho procesu starnutia okenných mechanizmov a výplní, opotrebovania ochranných povlakov kovania a rámov, výsledkom čoho je znížená životnosť okien a pohodlia ich používania. „Spôsob ako si udržať pekné a funkčné PVC okná je jednoduchší než sa zdá... Stačí používať príslušné ošetrujúce prostriedky, ktoré nebudú chemicky či mechanicky narušovať povrch rámov. Znamená to, že prostriedok nemôže obsahovať zbrusujúce substancie a chemické zlúčeniny rozpúšťajúce a dostávajúce sa do materiálu PVC, no na druhej strane musí mať výborné umývacie a odmasťujúce vlastnosti. Používajúc umývacie prostriedky, ktoré obsahujú zbrusujúce substancie alebo chemické zlúčeniny možno spôsobiť efekt zmatnenia povrchu rámov, vznik mikro pórov a výslednú chybu nie je bohužiaľ možné odstrániť. Okrem typických ošetrujúcich úkonov je potrebné pamätať aj na okamžité stiahnutie ochrannej fólie z profilov PVC hneď po montáži. V opačnom prípade fólia, ktorá zostala na profiloch dlhší čas môže stratiť svoje vlastnosti, čo spôsobí to, že jej odstránenie môže byť potom obtiažne a môže spôsobiť poškodenie povrchu profilov.“ - radí Rafał Gierszewski, riaditeľ obchodného oddelenia v spoločnosti DRUTEX, a. s.
„Rovnako pre zabezpečenie dlhotrvajúcej kvality drevených okien je potrebné pravidelne ich čistiť a ošetrovať prostredníctvom ošetrujúcej sady, čo predlžuje životnosť okien. Okná je potrebné umývať nielen preto, aby pekne a čisto vyzerali, ale aj pre to, aby nečistota neničila ich obal. Ošetrujúce prostriedky čistia tak, že prenikajú hlboko do pórov dreva, rýchlo schnú a je možné riediť ich s vodou. Aj hliníkové okná si vyžadujú umývanie povrchu mäkkou handričkou navlhčenou vodou s prídavkom jemného prostriedku určeného na umývanie riadu. Na údržbu hliníkových okien možno tiež použiť prostriedky používané na údržbu automobilových karosérií.“ - dodáva Gierszewski.

ČERT SPOČÍVA V DETAILOCH…

1. KOVANIA
Je preukázané, že kovania stanovujú dôležitý element rozhodujúci o správnom fungovaní okien. Ich prvá regulácia sa preto musí uskutočniť v krátkom čase od montáže okien, najmä ak sa jedná o veľké, ťažké krídla. Vtedy sú potrebné malé korektúry postavenia krídla. Pri starostlivosti o správne fungovanie balkónových okien a dverí je dôležité najmenej raz do roka skontrolovať, či elementy kovaní, ktoré sa nachádzajú v miestach zodpovedajúcich za bezpečnosť, sú dobre a pevne upevnené a takisto je potrebné vykonať kontrolu ich opotrebovania. Zároveň je potrebné pamätať na to, že častosť regulácie kovaní závisí od podmienok, v akých okno pracuje. Je tiež potrebné zobrať do úvahy fakt, že čím sú okná staršie, tým viac starostlivosti a údržby si vyžadujú. Ba čo viac, starostlivosť o kovania súvisí tiež s mazaním alebo olejovaním všetkých pohyblivých častí. Na čistenie a ošetrovanie je potrebné používať iba tie prostriedky, ktoré žiadnym spôsobom nepôsobia na antikorózne povlaky kovania.

2. TESNENIA
Tesnenia predstavujú elemeny okna, ktorý obzvlášť podlieha účinkom atmosferických činiteľov. najmä oblasť v dolnej časti rámu, na ktorú obzvlášť pôsobia slnečné lúče, dážď a špina, ide o oblasť, kde tesnenia podliehajú rýchlemu zničeniu. Z toho dôvodu je starostlivosť o ne taká dôležitá. Spočíva predovšetkým na nanesení zodpovedajúceho prostriedku na povrch, ktorý ich ochráni pred atmosferickými činiteľmi a chráni pred zamŕzaním počas zimného obdobia. Tieto požiadavky spĺňajú príslušné preparáty na báze silikónovej živice. Poškodené tesnenia si vyžadujú okamžitú výmenu.

„Okna sú vizitkou domácnosti... sú jej očami a zároveň prvkom budovy, ktorý nám vďaka slnečným lúčom dodáva teplo a energiu... Z toho dôvodu je taká dôležitá pravidelná starostlivosť a údržba okien, ktorú je najlepšie vykonávať minimálne dvakrát do roka, pred a po zimnom období a mazanie kovania je zas najlepšie vykonávať po každom umývaní rámov.“ - hovorí Rafał Gierszewski zo spoločnosti DRUTEX, a.s.