Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Ako správne odmerať okno?

Ako správne odmerať okno?

Správne odmeranie okna patrí k najdôležitejším činnostiam, ktoré ovplyvňujú jeho funkčnosť a ktoré by sa mali urobiť ešte pred jeho nákupom.
Preto, aby firma DRUTEX neniesla zodpovedosť za nesprávne odmerané okno, odporúčame pri meraní využiť by služby autorizovanej osoby alebo montážnej irmy. Tento krok je pre kupujúceho zárukou, že okno bude následne správne osadené  do okenného otvoru, so zachovaním náležitých montážnych odstupov a vďaka tomu ho nebude potrebné reklamovať. V prípade, že ste sa nerozhodli využiť služby autorizovanej osoby alebo montážnej firmy, by meranie malo byť realizované podľa presných pokynov obsiahnutých v návode na montáž okien.

Je dôležité, aby okno, určené na montáž malo rozmery, ktoré umožňujú jeho správne uloženie a vyrovnanie na tzv. distančných podložkách alebo podokennej lište. Je treba zachovať medzi stenou a oknom štrbinu s takou šírkou, ktorá bude po montáži okna zabezpečovať možnosť rozširovania okna pod vplyvom zmien teploty alebo vlhkosti. Šírka tejto štrbiny by mala závisieť od druhu materiálu použitého na výrobu okna a tiež od veľkosti a farby profilov (okná z PVC s tmavou dýhou sa rýchlejšie nahrievajú a preto rýchlejšie deformujú).

Správne namontovanie okna by malo nasledovať po presnom zmeraní okenného otvoru v niekoľkých bodoch a po skontrolovaní, či všetky ostenia majú práve uhly. Je to spojené s nutnosťou merania uhlopriečok otvoru a porovnania ich dĺžky. Pokiaľ sa objavujú akékoľvek rozdiely, znamená to, že žiaden uhol nemá 90o. Musíme presne zmerať výšku otvoru zvonku a zvnútra a tiež skontrolovať vzájomnú polohu vonkajšieho a vnútorného parapetu, pretože tam často vystupujú rozdiely. Pri meraní výšky okna je potrebné zohľadniť odstup od prahovej lišty. Neodporúčame presiahnuť minimálne hodnoty, pretože v prípade príliš úzkej štrbiny už  nemáme možnosť vykonať spájajúcu škáru. Príliš široká štrbina zasa môže negatívne ovplyvňovať či dokonca znemožňovať zakotvenie okna v stene.

Optimálne šírky štrbín sú uvedené v tabuľke:


Optymalne wartości szczelin zamieszczone są w poniższej tabeli: