Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Ako si vybrať to správne úsporné okno?

Ako si vybrať to správne úsporné okno?

Moderná technika, ktorá sa používa vo výrobe okien a dverí poskytuje svojim zákazníkom veľa výrobkov a riešení, ktoré umožňujú dosiahnutie úspor energie. Prioritou sú kvalitné okná, ktoré v domácnosti zabezpečujú výnimočný tepelný komfort a tým ovplyvňujú naše úspory energie.
Základom je použitie energeticky úsporných okien. O úspornosti okien rozhodujú tepelné parametre okna a predovšetkým hodnota koeficientu prestupu tepla. Čím je koeficient Uw nižší, tým menej tepla uteká z nášho bytu. Je pritom treba pamätať na to, že koeficient Uw je závislý od niekoľkých činiteľov, o. i. od koeficientu prestupu tepla celej plochy skla, rámu a plochy skla, rámu a celého okna. Zákazníci sa často dávajú zviesť, pretože koeficient prestupu tepla sa často uvádza ako súčiniteľ U pre celé okno. Dôležité je sa pred nákupom opýtať predávajúceho na skúšky a certifikáty, atesty a technické schválenia, ktoré potvrdzujú parametre uvedené výrobcom. Je si treba pamätať, že investícia do okien, ktoré sa vyznačujú nízkym koeficientom prestupu tepla je investíciou do budúcna.

Firma Drutex vychádza v ústrety požiadavkám zákazníkov ohľadom moderných a úsporných okien a  preto IGLO 5 a IGLO 5 Classic podrobila svoje okná nezávislému výskumu koeficientu prestupu tepla. Testy previedol výskumný inštitút v Českej republike.

Koeficient prestupu tepla pre skúmané okná potvrdil, že v porovnaní s výpočtovou metódou podľa normy PN-EN ISO 10077-2 majú hodnoty o 27% lepšie. Nadštandardné tepelné vlastnosti okien zabezpečujú úspory energie, menšie účty za vykurovanie a nadčasový tepelný komfort, ktorý je pritom zhodný so súčasnými ekologickými trendmi.