Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pre zákazníka » Navádzať » Údržba okien

Údržba okien

Kvôli predĺženiu životnosti a pre zachovaniu dobrého vzhľadu by sa okná mali vedieť správne ošetrovať a udržovať. K ošetreniu patria: použitie čistiacich prostriedkov, údržba tesnenia, mazanie pántov a obvodového kovania.

Okná a dvere z PVC
Čistiaci prostriedok na rámy okien a dverí z PVC by nemal chemicky alebo mechanicky porušovať povrch rámu. Znamená to, že prostriedok nesmie obsahovať brúsne či chemické látky určené na rozpúšťanie a vnikanie do PVC hmoty. Prostriedok by mal mať dokonalé čistiace a odmasťovacie vlastnosti a tiež obsahovať látky zabraňujúce korózii.
Používanie čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú brúsne či chemické látky môže spôsobiť matnenie povrchu rámov, vznikanie mikropórov a pokiaľ do nich vnikne špina, už ju žiaľ nebude možné odstrániť.

Drevené okná a dvere
Pre zabezpečenie dlhodobej kvality drevených okien je potrebné ich pravidelne čistiť a ošetrovať pomocou ošetrovacej sady. Týmto spôsobom sa predlžuje proces renovácie okien. Okná je treba umývať nielen preto, aby vyzerali pekne a čisto, ale aj kvôli tomu, aby špina neničila ich ochrannú vrstvu. Ošetrovací set čistí a vniká v póroch dreva, rýchlo uschne a je ho možné rozriediť s vodou.

Hliníkové okná
Napriek estetickému vzhľadu aj hliníkové okná podliehajú korózii. Koróziu môžu spôsobiť napríklad výfukové plyny. Kvôli zabráneniu tomuto procesu je treba okná často čistiť a odstraňovať z rámov okna špinu a prach. Ľahko zašpinený povrch sa umyje mäkkou handričkou navlhčenou vodou s jemnými čistiacimi prostriedkami na umývanie riadu. Stredne a silno zašpinené okno sa umýva pomocou špeciálnych ošetrovacích prostriedkov. Pre údržbu hliníkových okien môžete tiež používať prostriedky určené na údržbu karosérii áut. Nesmú sa používať pracie prostriedky, kyseliny a kyselinové roztoky a tiež brúsne látky a látky určené na rozpúšťanie.

Návod na ošetrenie a údržbu kovania
Aby balkónové okná a dvere spoľahlivo fungovali, je potrebné aspoň raz za rok realizovať nasledujúce činnosti:

  • Prvky kovania, ktoré sa nachádzajú na miestach zodpovedajúcich za bezpečnosť je potrebné pravidelne kontrolovať, či sú pevne pripevnené a skontrolovať ich opotrebovanie.
  • Všetky pohyblivé prvky a miesta uzatvárania je potrebné mazať, respektíve olejovať.
  • Na čistenie a ošetrenie používajte len také prostriedky, ktoré žiadnym spôsobom neovplyvňujú protikoróznu vrstvu kovania.


Údržba tesnenia
Na tesnenie aplikujte vhodný prostriedok, ktorý chráni pred atmosférickými podmienkami a pred primrznutím tesnenia do profilu v zimnom období. Tieto požiadavky spĺňajú vhodné preparáty vyrobené na báze silikónovej živice.