Dlaczego Drutex
Home » Kariéra » Profesionálny rozvoj

Profesionálny rozvoj

DRUTEX a. s. dáva možnosť profesionálneho rozvoja v moderne riadenej firme.

Odráža sa to na všetkých úrovňiach riadenia personálu a to už od rovinynáboru zamestnanca; firma mu pomáha vybrať si profesionálnu dráhu, ktorá mu umožní osobný rozvoj, seberealizaciu a povýšenie. Preto hľadáme najlepších uchádzačov a dohliadamepredovšetkým ich rozvoj a kompetencie, aby zamestnanci DRUTEX a. s. mohli vykonávať svoje povinnosti s najvyššou profesionalitou. 

Firma DRUTEX a. s. realizuje široký rozsah odborných školení, vedených renomovanými školiacimi a poradenskými firmami. Cieľom školení je rozšírenie vedomostí o vnútorných mechanizmoch vo firme a zlepšenie efektivity skupinovej práce počas realizácie úloh.