Dlaczego Drutex
Home » Kariéra » Personálna politika

Personálna politika

Personálna politika spoločnosti DRUTEX a. s. je postavená na princípe, že najvzácnejším a najdôležitejším kapitálom firmy sú ľudia. Správne vybrané ľudské zdroje sú zárukou udržania a zosilnenia pozície vedúceho výrobcu na trhu okien a dverí v Poľsku. Vedomosti a vzdelanie zamestnancov, ich motivácia a angažovanosť sú kľúčom k úspechu.


Cieľom firmy DRUTEX a. s. je teda zamestnanie ambicióznych osôb, pre ktorých významným faktorom seberealizácie je prispieť k úspechu firmy.

DRUTEX a. s. podporuje personálnu politiku vo firme a nabáda zamestnancov, aby si zdokonaľovali svoje zručnosti a zvyšovali si odborné kvalifikácie.

DRUTEX a. s je firma, v ktorej kreatívni, energickí a angažovaní ľudia pracujú spoločne pre dosiahnutie ambicióznych cieľov s prihliadnutím na zabezpečenie najvyšších štandardov.