Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Dla Partnera » Dla partner├│w handlowych » Vademecum sprzedawcy » Instrukcja monta┼╝u

Instrukcja monta┼╝u

SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTA┼╗U I ODBIORU STOLARKI PCW, ALUMINIUM, DREWNIANEJ I ROLET

Funkcje stolarki
Stolarka wbudowane w ┼Ťcian─Ö zewn─Ötrzn─ů budynku  spe┼énia nast─Öpuj─ůce funkcje:

 • oddziela wn─Ötrze budynku  od zmiennych warunków  klimatycznych panuj─ůcych na zewn─ůtrz,
 • zapewnia izolacj─Ö termiczn─ů i akustyczn─ů oraz szczelno┼Ť─ç otworu okiennego,
 • przenosi  dzia┼éaj─ůce na okna obci─ů┼╝enia  na ┼Ťciany budynku.

Powy┼╝sze charakteryzuje  rys.1.


Mocowanie i dobór stolarki

1. Wielko┼Ť─ç, wymiary i konstrukcja musi by─ç wykonana zgodnie z projektem budowlanym lub po wykonaniu pomiarów i stosownych oblicze┼ä wytrzyma┼éo┼Ťciowych stolarki.

2. Przed zestawieniem stolarki w elewacji nale┼╝y sprawdzi─ç, czy:

 • zachodzi konieczno┼Ť─ç z uwagi na wielko┼Ť─ç, rozpi─Öto┼Ť─ç i obci─ů┼╝enia statyczne stolarki, u┼╝ycia elementów wzmacniaj─ůcych – ┼é─ůczników statycznych, s┼éupów [pomi─Ödzy elementami elewacji, dokr─Öcanych na elementach elewacji],
 • konieczne jest zastosowanie elementów uszczelniaj─ůcych zestawionych ram,
 • konieczne jest zapewnienie mo┼╝liwo┼Ťci kompensacji napr─Ö┼╝e┼ä, czy zachodzi konieczno┼Ť─ç zastosowania elementów dylatacyjnych,
 • zastosowane rolety nak┼éadane nie mog─ů powodowa─ç odkszta┼éce┼ä stolarki – ram skrzyde┼é, czy nie b─Öd─ů stanowi─ç dla konstrukcji nadmiernego obci─ů┼╝enia, czy wymagane jest niezale┼╝ne zamocowanie rolet nieobci─ů┼╝aj─ůcych stolark─Ö
 • konstrukcje zestawione w elewacji / obci─ů┼╝one rolet─ů / dadz─ů si─Ö swobodnie otworzy─ç.

3. Do dystansowania i ustawiania stolarki w o┼Ťcie┼╝ach przeznaczone s─ů klocki/ kliny podpieraj─ůce i dystansowe, które powinny by─ç tak rozmieszczone, aby by┼éa zapewniona mo┼╝liwo┼Ť─ç kompensacji napr─Ö┼╝e┼ä o┼Ťcie┼╝nic pod wp┼éywem zmiennych temperatur. Zamocowanie stolarki przy u┼╝yciu tylko ┼é─ůczników mechanicznych -  ko┼éków  rozporowych, ┼Ťrub lub kotew, bez zastosowania klocków podpieraj─ůcych i dystansowych, jest niewystarczaj─ůce do przenoszenia obci─ů┼╝enia. Stolarka z up┼éywem czasu mo┼╝e si─Ö odkszta┼éca─ç.

4. Klocki podporowe, których nie nale┼╝y usuwa─ç, powinny by─ç wykonane z zainpregowanego twardego drewna lub twardego pcw.

Rys. 1 Usytuowanie klocków / klinów dystansowych do ustalenia pozycji stolarki.

5. Klocki / kliny do ustalania pozycji o┼Ťcie┼╝nic w otworze, po jej zamocowaniu powinny by─ç usuni─Öte, natomiast nie nale┼╝y usuwa─ç klocków podporowych.

6. Dopuszczalne odchy┼éki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy d┼éugo┼Ťci elementu do 3,0m powinny wynosi─ç nie wi─Öcej ni┼╝ 3,0mm.

7. Szczeliny nie powinny by─ç mniejsze ni┼╝ 10 mm, a jej maksymalna wielko┼Ť─ç nie powinna przekracza─ç 20-30mm. Styki elementów ram drzwi i elementów elewacji powinny by─ç wykonywane na „styk” i uszczelniane. W przypadku wi─Ökszych rozpi─Öto┼Ťci, stolarki w ciemnym kolorze powinny by─ç wykonywane odpowiednie styki dylatacyjne, równie┼╝ uszczelniane.

8. Ta┼Ťmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne, folie elastyczne paroszczelne i paroprzepuszczalne, folie z butylem do uszczelnienia wewn─Ötrznego nale┼╝y stosowa─ç zgodnie z zaleceniami producenta tych wyrobów.

9. Mocowanie stolarki w o┼Ťcie┼╝ach / elewacjach

Rys. 2 Wymiarowanie o┼Ťcie┼╝a w ┼Ťcianie: bez w─Ögarka, z w─Ögarkiem.

 Rys. 3 Usytuowanie o┼Ťcie┼╝nic w o┼Ťcie┼╝u ┼Ťcian ró┼╝nej konstrukcji: w ┼Ťcianie pe┼énej jednowarstwowej, w ┼Ťcianie warstwowej z ociepleniem wewn─Ötrznym [z w─Ögarkiem], w ┼Ťcianie pe┼énej z ociepleniem zewn─Ötrznym [z w─Ögarkiem].

10. Mocowanie powinno by─ç wykonane w taki sposób, aby obci─ů┼╝enia zewn─Ötrzne by┼éy przenoszone za po┼Ťrednictwem ┼é─ůczników na konstrukcj─Ö budynku / elewacji, a funkcjonalno┼Ť─ç stolarki by┼éa w pe┼éni zachowana; tzn. ruch skrzyde┼é przy otwieraniu i zamykaniu by┼é p┼éynny, bez zahamowa┼ä i zaczepiania skrzyd┼éa  o inne cz─Ö┼Ťci  konstrukcji. Podobne zasady nale┼╝y zachowa─ç przy monta┼╝u stolarki w elewacjach.

11. Mocowania powinny by─ç rozmieszczone na bokach o┼Ťcie┼╝nicy stolarki w rozstawie nie wi─Ökszym ni┼╝ – od naro┼╝y 15-20 cm, pomi─Ödzy mocowaniami 50-70cm. Mocowana powinna by─ç równie┼╝ dolna rama.

 

Elementy mocuj─ůce stolark─Ö w o┼Ťcie┼╝ach / elewacjach
12. Do mocowania ram w ┼Ťcianie budynku / elewacjach – w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju ┼Ťciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si─Ö ┼é─ůczniki monta┼╝owe (ko┼éki rozporowe/dyble, kotwy i ┼Ťruby/wkr─Öty). Zag┼é─Öbienie powy┼╝szych elementów w ┼Ťcianie powinna by─ç odpowiednio dobrane.

Rys. 4 Rozmieszczenie punktów dyblowania.

13. Pianki poliuretanowe i materia┼éy izolacyjne nie s┼éu┼╝─ů do mocowania a wy┼é─ůcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi─Ödzy o┼Ťcie┼╝nic─ů a ┼Ťcian─ů.

14. Ko┼éki rozporowe (dyble) stosuje si─Ö do betonu, muru z ceg┼éy pe┼énej, silikatowej, dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia itp.

15. ┼Üruby mog─ů by─ç stosowane do mocowania o┼Ťcie┼╝nic do betonu, ceg┼éy pe┼énej, silikatowej, dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Stosowanie ┼Ťrub nale┼╝y dostosowa─ç do typu o┼Ťcie┼╝y. ┼Üruby mog─ů by─ç stosowane do ┼é─ůczenia o┼Ťcie┼╝nic z elementami elewacji.

16. Kotwy budowlane powinny by─ç stosowane wsz─Ödzie tam, gdzie odst─Öp o┼Ťcie┼╝nicy jest zbyt du┼╝y do stosowania dybli np. przy mocowaniu dolnym (progowym) w rozwi─ůzaniach ┼Ťcian warstwowych itp.

17. Rolety nak┼éadane powinny by─ç mocowane do nadpro┼╝y, ewentualnie odpowiednich rygli, ┼Ťlemion.

18. Monta┼╝ powinien by─ç zako┼äczony podpisanym protoko┼éem odbioru.

Rys. 5 Rodzaje ┼é─ůczników mechanicznych.

Uwaga: w przypadku ┼Ťlusarki aluminiowej z kszta┼étowników z przek┼éadkami termicznymi w/w ┼é─ůczniki mocowane s─ů do komory wewn─Ötrznej kszta┼étownika lub w osi zintegrowanego profilu za po┼Ťrednictwem podk┼éadki metalowej, wykluczaj─ůcej przenoszenie obci─ů┼╝e┼ä na przek┼éadki termiczne z tworzyw sztucznych.
Monta┼╝ zgodnie z powy┼╝sz─ů instrukcj─ů jest podstaw─ů do uzyskania gwarancji.

 

Dodatkowo nale┼╝y pami─Öta─ç:

Uszczelnienie i izolacja po┼é─ůczenia ze ┼Ťcian─ů
1. Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny mi─Ödzy stolark─ů i o┼Ťcie┼╝em przed zawilgoceniem, zarówno przed wod─ů opadow─ů od strony zewn─Ötrznej, jak i wilgoci─ů z powietrza przenikaj─ůcego z pomieszczenia od strony wewn─Ötrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nale┼╝y przestrzega─ç wytycznych producenta materia┼éów uszczelniaj─ůcych, uwzgl─Ödniaj─ůc:

 • zgodno┼Ť─ç chemiczn─ů stykaj─ůcych si─Ö ze sob─ů materia┼éów,
 • oczyszczenie powierzchni przylegania,
 • zagruntowanie powierzchni przylegania (w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju materia┼éu),
 • wymagania odno┼Ťnie stosowania ze wzgl─Ödu na wilgotno┼Ť─ç i temperatur─Ö powietrza.

System uszczelnienia stolarki na ich obwodzie powinien sk┼éada─ç si─Ö z trzech warstw: wewn─Ötrznej, ┼Ťrodkowej i zewn─Ötrznej.

 • warstw─Ö wewn─Ötrzn─ů stanowi uszczelnienie wykonane z materia┼éów paroszczelnych w formie ró┼╝nego rodzaju ta┼Ťm (na w┼éókninie, aluminium), folii uszczelniaj─ůcych lub kitu trwale elastycznego (silikony) nie przepuszczaj─ůcych powietrza i pary wodnej.
 • warstw─Ö ┼Ťrodkow─ů stanowi izolacyjna pianka wype┼éniaj─ůca (np. pianka poliuretanowa) lub mineralne materia┼éy izolacyjne (np. we┼éna mineralna), które zapewniaj─ů izolacj─Ö termiczn─ů i akustyczn─ů po┼é─ůczenia okna ze ┼Ťcian─ů budynku.
 • warstw─Ö zewn─Ötrzn─ů stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta┼Ťm rozpr─Ö┼╝nych lub ta┼Ťm warstwowych paroprzepuszczalnych.


2. Uszczelnienie wewn─Ötrzne         
Uszczelnienie wewn─Ötrzne mi─Ödzy o┼Ťcie┼╝nic─ů i o┼Ťcie┼╝em nie powinno dopu┼Ťci─ç do przenikania pary wodnej z pomieszczenia  do szczeliny mi─Ödzy oknem a ┼Ťcian─ů budynku, tj. zapobiega─ç  wykraplaniu si─Ö pary wodnej w szczelinie  mi─Ödzy oknem i o┼Ťcie┼╝em (tj. w  miejscach o temperaturze ni┼╝szej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelno┼Ť─ç uszczelnienia po stronie wewn─Ötrznej powinna by─ç wy┼╝sza ni┼╝ po stronie zewn─Ötrznej. Umo┼╝liwia to dyfuzj─Ö pary wodnej z po┼é─ůczenia. Uszczelnienie powinno by─ç trwa┼ée i nie mo┼╝e wchodzi─ç w reakcje chemiczne.
Generaln─ů zasad─ů uszczelnienia po┼é─ůczenia okna ze ┼Ťcian─ů jest:
„szczelniej po stronie wewn─Ötrznej ni┼╝ po stronie zewn─Ötrznej”

3. Warstwa ┼Ťrodkowa (izolacja termiczna)
Szczelina mi─Ödzy o┼Ťcie┼╝nic─ů a o┼Ťcie┼╝em powinna by─ç ca┼ékowicie wype┼éniona warstw─ů izolacji termicznej.
Jako materia┼éy izolacyjne mog─ů by─ç stosowane pianki wype┼éniaj─ůce (zaleca si─Ö pianki o kontrolowanym spienianiu), we┼én─Ö mineraln─ů, w┼éókno szklane, itp.
Materia┼éy stosowane do wype┼énienia po┼é─ůcze┼ä nie mog─ů wchodzi─ç w reakcje chemiczne, ani te┼╝ wydziela─ç substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by─ç zgodne z instrukcj─ů fabryczn─ů. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mog─ů by─ç u┼╝yte oraz czysto┼Ťci wype┼énianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki nale┼╝y zwróci─ç uwag─Ö na dok┼éadne wype┼énienie szczeliny, jednocze┼Ťnie nie mo┼╝na doprowadzi─ç do deformacji ram o┼Ťcie┼╝nicy.

4. Uszczelnienie zewn─Ötrzne
Uszczelnienie zewn─Ötrzne mi─Ödzy o┼Ťcie┼╝nic─ů a o┼Ťcie┼╝em powinno by─ç wykonane w taki sposób, aby nie by┼éo mo┼╝liwo┼Ťci przenikania wody opadowej do wn─Ötrza szczeliny mi─Ödzy o┼Ťcie┼╝nic─ů a ┼Ťcian─ů, a jednocze┼Ťnie zosta┼éa zachowana paroprzepuszczalno┼Ť─ç.
Uszczelnienie powinno by─ç trwa┼ée i nie mo┼╝e wchodzi─ç w reakcje chemiczne z  otaczaj─ůcymi je materia┼éami.

5. Materia┼éy uszczelniaj─ůce
Do wykonywania uszczelnie┼ä mog─ů by─ç stosowane, w zale┼╝no┼Ťci od miejsca zastosowania, nast─Öpuj─ůce materia┼éy: folie paroszczelne i paroprzepuszczalne, impregnowane ta┼Ťmy rozpr─Ö┼╝ne, butylowe ta┼Ťmy uszczelniaj─ůce, kity trwale elastyczne (silikony neutralne), budowlane sznury dystansowe, ┼Ťci┼Ťliwe materia┼éy uszczelniaj─ůce.
Wymienione materia┼éy nie mog─ů wchodzi─ç w reakcje z otaczaj─ůcymi je elementami i zmienia─ç swoich w┼éa┼Ťciwo┼Ťci pod wp┼éywem temperatury.

6. Monta┼╝ parapetów wewn─Ötrznych i zewn─Ötrznych musi zapewnia─ç odpowiedni─ů szczelno┼Ť─ç.


Instrukcja monta┼╝u w formie pliku pdf »Newsletter DRUTEX SA dostarcza cennych informacji o naszych produktach. Je┼Ťli chcecie Pa┼ästwo otrzymywa─ç aktualne wiadomo┼Ťci, prosimy o podanie swojego adresu e-mail.


DRUTEX Filarem Polskiej Gospodarki 2012
drzwi pcv, pvc, pcw

´╗┐

kontakt
+48 59 822 91 01

+48 59
822 91 04Infolinia:
0 801 67 67 87