Dlaczego Drutex
YouTube
Home page » For Customer » For partners » Download » Certificates CE

Certificates CE

Oznakowanie CE zostało wprowadzone przez Komisję Europejską jako obowiązkowe po 1985 roku w ramach Nowego Podejścia do harmonizacji przepisów technicznych. Nadrzędnym celem Komisji Europejskiej przy wprowadzaniu znaku CE było ujednolicanie różnorodnych krajowych uregulowań w dziedzinie bezpieczeństwa wyrobów przemysłowych, a tym samym umożliwienie swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii. Stosując oznakowanie CE, wytwórca lub jego przedstawiciel UE deklaruje, że dany wyrób jest zgodny z dyrektywą odnoszącą się do wyrobów budowlanych i spełnia wymagania techniczne określone w zharmonizowanej Normie Europejskiej. DRUTEX S.A. wprowadza znak CE na szyby zespolone od dnia 1 marca 2007 roku.

 

Deklaracje właściwości szyb

Oznakowanie CE dla różnych rodzin okien i drzwi drewnianych
Deklaracja wartości użytkowych

 


Oznakowanie CE dla różnych rodzin okien i drzwi aluminiowych 
Deklaracja wartości użytkowych
Oznakowanie CE dla różnych rodzin okien i drzw z PVC
Deklaracja wartości użytkowych


Drutex SA newsletter provides valuable information about our products. If you are interested in receiving regular news, please fill in your email address.


DRUTEX awarded with the title Market Leader 2015
drzwi pcv, pvc, pcw


+48 59 822 91 01

+48 59
822 91 04


Infolinia: 0 801 67 67 87