Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pro zákazníka » Pro obchodní partnery » Vademecum prodejce » Slovníček odborných slov

Slovníček odborných slov

Impregnace

Impregnace je napuštění savého podkladu (dřevo, beton) prostředkem za účelem konkrétní ochrany např. proti hnilobě, plísním nebo vodě.

Izolace

Vrstva, která brání vzájemnému působení dvou různých prostředí. Izolace dělíme na: elektrickou, akustickou, tepelnou

Mikroventilace

Je speciální funkce obvodového kování, které mimo těsného uzavření okna umožňuje také stav, kdy při uzavřeném okně mezi rámem a křídlem zůstává úzká štěrbina kterou dochází k přivětrávání místnosti.

Okapník okna

Jinak také dešťová lišta. Hliníkový prvek okna, který odvádí dešťovou vodu (stékající po křídle) Zabraňuje bezprostřednímu průniku vody přes spodní část rámu a křídla dovnitř místnosti.

Obvodové kování

Systém otevíracích a zavíracích mechanizmů ovládaných nejčastěji pomocí kliky. Slouží k otevírání a zavírání okenního křídla. Úkolem obvodového kování je zaručit správný přítlak křídla k rámu se zachování možností sklopení a mikroventilace.

Okenní rám

Okenní rám je nejčastěji zhotoven z plastového, dřevěného, či okenního profilu specifického tvaru. Používí se pro osazení křídel, nebo skel. Je pevně zabudován do stavby.

PVC

PVC (Polyvinylchlorid) je druhou nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi. Příčinou jeho mimořádného rozšíření jsou poměrně levné způsoby výroby vinylchloridu a významné vlastnosti jeho polymeru - snadná zpracovatelnost prakticky všemi základními postupy (válcování, vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.), schopnost želatinace s různými změkčovadly, značná chemická odolnost, dobrá tepelná odolnost. Přibližně polovina z celosvětově vyrábeného množství se používá ve stavebnictví. PVC tak dnes v masovém měřítku nahrazuje tradiční stavební materiály jako dřevo, beton či hlínu a textilní materiály. Ačkoliv má prakticky ideální stavební vlastnosti, výrazné obavy vzbuzují vlivy PVC na životní prostředí a lidské zdraví. PVC se zpravidla vyrábí za použití skladebných látek olova a kadmia jež jsou látky zdraví škodlivé. Nejmodernější, ale doposud finančně velmi nákladné výrobní trendy, použití olova a kadmia nahrazují použitím zinku a kalcia jež jsou k životním prostředí šetrné. Tím se PVC stává ekologickým materiálem.

Práh

Dolní část rámu, nejčastěji vchodových dveří, možno ale i u balkónových dveří.

Prostup tepla

Je určen součinitelem prostupu tepla U [W/(m2*K)], který vyjadřije množství tepelné energie, které proniká přes 1 m2 materiálu či konstrukce v průběhu 1 hodiny, při rozdílu teplot vzduchu na obou jejich stranách 1 stupeň K. Čím je číslo menší, tím lépe.

Propustnost světla

Určuje se součinitelem Lt [%]. Je to procento viditelného světla, pocházejícího ze světelných paprsků pronikajících přes sklo.

Příčka

Vodorovný prvek rámu, který se nachází mezi prahem a nadpražím.

Distanční rámeček

Prvek vyrobený ze speciální umělé hmoty nebo kovu, odděluje v izolačním skle vnější sklo od vnitřníhona přesně danou vzdálenost. Uvnitř distančního rámečku se nachází vysoušecí prostředek, který v meziskelníchm prostoru absorbuje vlhkost.

Silikon

Křemíčito-organická hmota vykazující hydrofobní a nehořlavé vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách. Má rovněž vynikající izolační vlastnosti.

Křídlo

Pohyblivá část okna, dveří, nebo vrat upevněná v okenním či dveřním rámu nebo bezprostředně ve stavebním otvoru.

Pevný sloupek

Svislý prvek napevno spojený s rámem. Rozděluje prostor mezi 2 sousedními křídly.

Pohyblivý sloupek

Konstrukční prvek, který najdeme u vícekřídlých oken, zpravidla 2-křídlá a 3-křídlá okna. Pohyblivý sloupek je řešení, kdy mezi dvěma sousedními křídly po jejich otevření vzniká volný prostor. Řešení s pohyblivým sloupkem rozeznáme zpravidla použitím pouze 1 okenní kliky (Klika na aktivním-nejdříve otvíravém křídle). Křídlo s pohyblivým sloupkem je ovládáno rozvorou obvodového kování.

Sklo float

Sklo charakteristické svou hladkou a rovnou plochou, kterou získává při moderním výrobním procesu: float. Je základním výchozím materiálem pro další skelní produkty (bezpečnostní sklo, kalené sklo, izolační skla).

Kalené sklo

Sklo nahřáté na teplotu 670-690°C, a následně prudce chlazené s cílem vyvolání gradientu pnutí, který dodává sklu mechanickou pevnost a tepelnou odolnost. Vlastnosti kaleného skla: 5x větší pevnost na ohyb než u standardního skla (rozbití skla tupým předmětem je o mnoho náročnější), odolnost vůči změnám teplot v rozsahu do 200°C. Při rozbití praská na malé kousky s tupou hranou - minimalizace rizika zranění.

Bezpečnostní sklo

Jsou to dvě slepené tabule skla, mezi kterými je fólie, zabezpečující při prasknutí skla jeho nevypadnutí.

Nalepovací mřížka

Úzké plastové lišty, které se nalepují na sklo pomocí speciální oboustranně lepící pásky a imitují dělení křídla na několik polí. Lišty se lepí z vnitřní a vnější částí izolačního skla. V meziskelním prostoru, mezi lištami, se nachází distanční rámeček.

Vídeňská mřížka

Úzké dřevěné lišty, které se nalepují na sklo pomocí speciálního silikonu a imitují dělení křídla na několik polí. Lišty se lepí z vnitřní a vnější částí izolačního skla. V meziskelním prostoru, mezi lištami, se nachází distanční rámeček, který ještě více znásobuje imitaci dělení použité celistvé tabule skla.

Uszczelka przylgowa
Uszczelka montowana w rowku ramiaka skrzydła od strony wewnętrznej pomieszczenia.
Uszczelka wrębowa
Uszczelka montowana w wewnętrznej części ramiaka skrzydła.
Wrąb przyszybowy
Miejsce osadzenia pakietu szklarskiego w stolarce drewnianej.
Współczynnik przenikania ciepła
Współczynnik określający przenikanie ciepła przez przegrody w odniesieniu do powierzchni i różnicy temperatur. W technice instalacyjnej używany jest przede wszystkim do określania strat ciepła przez przegrody budowlane (ściany, stropy, także okna, drzwi) - informuje o izolacyjności cieplnej przegród. Mówi o tym, jaki strumień ciepła przenika przez przegrodę o powierzchni 1m2 przy różnicy temperatur wynoszącej 1 K. Wymiar współczynnika to [W/m2/K], oznaczany jest jako U lub k. Im niższa jest wartość tego współczynnika, tym mniejsze straty ciepła, a więc - tym lepsza izolacyjność cieplna przegród.

 


Newsletter DRUTEX Vám přináší aktuání informace o našich výrobcích a dění ve firmě. Chcete-li abychom Vám newsletter pravidelně zasílali zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Uložit


DRUTEX Liderem Rynku Stolarki 2015
drzwi pcv, pvc, pcw

kontakt
+420 558 320 067

+420
558 320 088Infolinka:
800 100 320