Dlaczego Drutex
YouTube
Home » Pro z├íkazn├şka » Nav├íd─Ťt » Okna szyte na miar─ÖÔÇŽ

Okna szyte na miar─ÖÔÇŽ

Znane polskie przys┼éowie mówi, ┼╝e z gustami si─Ö nie dyskutuje. Ró┼╝ni ludzie to ró┼╝ne potrzeby, a tym samym ró┼╝ne wymagania, oczekiwania i preferencje. I rzeczywi┼Ťcie wiele prawdy jest w przytoczonym stwierdzeniu, bowiem ilu ludzi tyle opinii.

Podobne schematy dzia┼éaj─ů równie┼╝ w odniesieniu do takich aspektów jak troska o bezpiecze┼ästwo, spokój, komfort ┼╝ycia. Tym wi─Ökszego znaczenia nabieraj─ů wi─Öc kwestie aran┼╝acji wn─Ötrz, doboru kolorystyki, materia┼éów, funkcjonalno┼Ťci urz─ůdze┼ä i produktów, które kupujemy do w┼éasnych domów, a szczególnie, je┼Ťli ich zakup stanowi istotn─ů inwestycj─Ö w naszym bud┼╝ecie domowym. Z tego wzgl─Ödu kwestia doboru okien dopasowanych do potrzeb konkretnych osób jest nader istotna. Determinuje bowiem zadowolenie z ich u┼╝ytkowania, a przede wszystkim wp┼éywa na komfort mieszkania i zdrowie oraz bezpiecze┼ästwo domowników. Dobre okno bowiem to nie tylko okno o najlepszych parametrach, ale przede wszystkim taki, który w maksymalnym stopniu b─Ödzie odpowiada┼é naszym wymaganiom pod wzgl─Ödem mo┼╝liwo┼Ťci finansowych oraz walorów estetycznych czy funkcjonalnych. St─ůd, tak istotny jest w┼éa┼Ťciwy dobór okna. Czy trendy w zakresie aran┼╝acji wn─Ötrz si─Ö zmieniaj─ů ? Czy rok 2013 jest pod tym wzgl─Ödem inny? Czy mo┼╝na dzi┼Ť mówi─ç  o oknach dopasowanych do cz┼éowieka, charakteru, potrzeb, tzw. oknach tailor-made?
               
„Trendy w zakresie aran┼╝acji wn─Ötrz nieustannie ewoluuj─ů. O ile z roku na rok trudno dojrze─ç znacz─ůce ró┼╝nice, to w przedziale kilku lat s─ů one ju┼╝ bardzo widoczne. Dobrym punktem odniesienia dla nowych trendów we wn─Ötrzarstwie s─ů coroczne targi designu we w┼éoskim Mediolanie. Obecnie mo┼╝na zaobserwowa─ç tendencj─Ö do prostoty, naturalnych materia┼éów i kolorów, istotniejszy jest wp┼éyw ekologii i wi─Öksza dba┼éo┼Ť─ç o przejrzysto┼Ť─ç. Proste, nienachalne wzory i kszta┼éty mebli czy okien, jasne materia┼éy. Drewno, kamie┼ä, naturalna skóra, jasne pastelowe barwy, z dominuj─ůcym we wn─Ötrzu kolorem bia┼éym. Powoli odchodzi si─Ö od króluj─ůcego do niedawna stylu Glamour, nawi─ůzuj─ůc raczej do designu lat 50-tych i 60-tych. Nasze mieszkania staj─ů si─Ö mniej sztywne i wymy┼Ťlne (wp┼éyw kryzysu ?). Nie znaczy to oczywi┼Ťcie, ┼╝e nale┼╝y teraz pozby─ç si─Ö wszystkiego i przeprowadzi─ç gruntowny remont w stylu Eko. Ale na pewne zmiany mo┼╝na sobie pozwoli─ç. Wiele w tym wzgl─Ödzie zmieniaj─ů równie┼╝ okna”- mówi Joanna Szafarz, architekt JO Design.

Wspó┼éczesna technologia i innowacyjno┼Ť─ç w zakresie konstrukcji, designu i walorów stolarki okienno-drzwiowej sprawiaj─ů, ┼╝e okna zyskuj─ů zupe┼énie inne funkcje ni┼╝ jeszcze kilka lat temu. St─ůd producenci ┼Ťwiadomi rozwoju rynku i potrzeb klientów inwestuj─ů w coraz to nowocze┼Ťniejsze rozwi─ůzania, dzi─Öki którym s─ů w stanie dostarcza─ç produkty wysokiej jako┼Ťci, funkcjonalne i przede wszystkim dopasowane do preferencji klientów. Ostatnie lata to przede wszystkim triumf okien energooszcz─Ödnych. Powodzeniem cieszy si─Ö stolarka zapewniaj─ůca oszcz─Ödno┼Ťci energii, okna o jak najni┼╝szym wspó┼éczynniku przenikania ciep┼éa. Kryterium energooszcz─Ödno┼Ťci tworz─ů bowiem parametry termiczne okna,  a przede wszystkim warto┼Ť─ç wspó┼éczynnika okre┼Ťlaj─ůcego jego przepuszczalno┼Ť─ç termiczn─ů. Im ni┼╝szy wska┼║nik Uw, tym mniej ciep┼éa ucieka z domu. Trzeba pami─Öta─ç, ┼╝e wspó┼éczynnik Uw jest wypadkow─ů kilku czynników, m.in. takich jak wspó┼éczynnik przenikania ciep┼éa ca┼éej powierzchni szyby, ramy i ca┼éego okna, podobnie jak wiarygodno┼Ť─ç i rzetelno┼Ť─ç producenta, przyznane certyfikaty, atesty i dopuszczenia przyznawane przez mi─Ödzynarodowe instytucje badawcze.

„ DRUTEX jest firm─ů z prawie 20-letnim do┼Ťwiadczeniem w produkcji okien. Wiedza i profesjonalizm pozwalaj─ů nam tworzy─ç okna odpowiadaj─ůce realnym potrzebom rynku. St─ůd m.in. w styczniu br. wprowadzili┼Ťmy na rynek nowe okno energooszcz─Ödne, doskona┼ée rozwi─ůzane równie┼╝ do budownictwa pasywnego, którego wspó┼éczynnik przenikania ciep┼éa wynosi Uw=0,6 W/(m2K)*.Dzi─Öki temu oferujemy klientom nowoczesny produkt zapewniaj─ůcy im realne korzy┼Ťci i satysfakcj─Ö z u┼╝ytkowania.” – powiedzia┼é Bogdan Gierszewski, Dyrektor ds. Produkcji DRUTEX S.A.

Okna energooszcz─Ödne pokonuj─ů konkurencj─Ö, szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. St─ůd, ich popularno┼Ť─ç, nie tylko na rynku polski, jest tak ogromna. Dlatego te┼╝ system IGLO ENERGY firmy DRUTEX wprowadzony na rynek wyznacza nowe standardy w zakresie efektywno┼Ťci energetycznej na ┼Ťwiatowym rynku stolarki. Nowe okno wyposa┼╝one jest, jako jedyne okno PVC na ┼Ťwiecie, w innowacyjny system uszczelnienia b─Öd─ůcy gwarancj─ů doskona┼éych parametrów pod wzgl─Ödem energooszcz─Ödno┼Ťci. To nowatorskie rozwi─ůzanie wykorzystuj─ůce uszczelk─Ö centraln─ů. System wyró┼╝nia si─Ö optymalnym kszta┼étem i budow─ů oraz osadzeniem uszczelnienia- poza uszczelk─ů zewn─Ötrzn─ů i wewn─Ötrzn─ů, system wyposa┼╝ony jest w uszczelnienie centralne wykonane ze spienionego EPDM, co zapewnia ┼Ťwietne wspó┼éczynniki przenikalno┼Ťci ciep┼éa, jak równie┼╝ wodoszczelno┼Ťci i przepuszczalno┼Ťci powietrza.
Poza tymi, którym zale┼╝y na oknach energooszcz─Ödnych s─ů równie┼╝ Ci, którzy stawiaj─ů na bezpiecze┼ästwo. Czy takie okna chroni─ůce nas przed z┼éodziejami istniej─ů? Czy mo┼╝emy si─Ö zabezpieczy─ç w tej kwestii? Oczywi┼Ťcie, ┼╝e tak i wcale nie musi si─Ö sprawdza─ç przys┼éowie :”M─ůdry Polak po szkodzie”. Nale┼╝y inwestowa─ç w okna od znanego, szanowanego, a przede wszystkim do┼Ťwiadczonego producenta, którego technologia nie pozostawia ┼╝adnych w─ůtpliwo┼Ťci. Okazuje si─Ö jednak, ┼╝e nie wszystkie rozwi─ůzania s─ů jednakowo niezawodne. Istotna jest wobec tego wiedza o tym, co decyduje o bezpiecze┼ästwie w oknach. Cz─Östo bowiem nie zdajemy sobie sprawy, ┼╝e priorytetem jest jako┼Ť─ç oku─ç, standard ich wyposa┼╝enia oraz sam sposób okuwania. Wa┼╝na jest ponadto jako┼Ť─ç szyb oraz stabilno┼Ť─ç samego profilu okiennego. Istotny wp┼éyw na poziom bezpiecze┼ästwa maj─ů równie┼╝ rolety zewn─Ötrzne, poniewa┼╝ utrudni─ů wtargni─Öcie intruza, wyd┼éu┼╝aj─ůc czas na interwencj─Ö ochrony. Rolety zewn─Ötrzne zbudowane s─ů z pancerza aluminiowego z piank─ů w ┼Ťrodku oraz dodatkowych zabezpiecze┼ä, które wp┼éywaj─ů na wzrost odporno┼Ťci na w┼éamania. W wielu rodzajach rolet istnieje równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç zastosowania dodatkowych zabezpiecze┼ä, których celem jest uniemo┼╝liwienie podniesienia ich pancerza od zewn─Ötrznej strony. Dzi─Öki takim rozwi─ůzaniom jak: rygle automatyczne lub wieszaki blokuj─ůce zabezpieczenie przed w┼éamaniem wzrasta.

„Okna DRUTEX to gwarancja bezpiecze┼ästwa. Ju┼╝ w standardzie zapewniaj─ů wysoki poziom bezpiecze┼ästwa, poniewa┼╝ wyposa┼╝one s─ů w specjalne zbrojenia stalowe w skrzyd┼éach okiennych i o┼Ťcie┼╝nicach podwy┼╝szaj─ůce stabilno┼Ť─ç i statyczno┼Ť─ç profilu jak równie┼╝ wysokiej jako┼Ťci okucia Maco Multi Matic KS. Dla wymagaj─ůcych ciekaw─ů ofert─ů firmy DRUTEX s─ů okna z roletami podwy┼╝szaj─ůce nie tylko bezpiecze┼ästwo domowników, ale równie┼╝ wp┼éywaj─ůce na ich komfort, chocia┼╝by w zakresie ograniczenia ha┼éasu czy wi─Ökszej energooszcz─Ödno┼Ťci.”- mówi Bogdan Gierszewski.

Okna tailor-made to poza ich funkcjonalno┼Ťci dopasowan─ů do naszych potrzeb, równie┼╝ design. W zewn─Ötrznej bryle budynku okna odgrywaj─ů ogromn─ů rol─Ö. Ich kszta┼ét mówi o przeznaczeniu budynku, o tym czy spe┼énia on funkcj─Ö mieszkaln─ů czy u┼╝ytkow─ů. Inne okna zastosujemy w sklepie, inne w biurowcu, jeszcze inne w mieszkaniu. Okna znacz─ůco wp┼éywaj─ů na stylistyk─Ö zarówno wn─Ötrz jak i elewacji budynku. Mog─ů by─ç klasyczne, nowoczesne, nawi─ůzywa─ç do wzorów historycznych. Dobrze, gdy styl elewacji jest zgodny z wystrojem wn─Ötrz. Wówczas ┼éatwiej osi─ůgn─ů─ç harmoni─Ö, a wn─Ötrze domu b─Ödzie spójne z jego otoczeniem. St─ůd, tak istotny jest dobór okien równie┼╝ pod wzgl─Ödem ich designu, koloru, kszta┼étu, a dzisiejsza oferta rynkowa umo┼╝liwia nam wybór ograniczony niemal┼╝e wy┼é─ůcznie nasz─ů wyobra┼║ni─ů. Bogata paleta kolorystyczna i wielo┼Ť─ç konstrukcji pozwala na pe┼én─ů swobod─Ö w doborze okien, tak ┼╝eby odpowiada┼éy one wn─Ötrzu czy te┼╝ zewn─Ötrznej cz─Ö┼Ťci budynku. Ale skoro tyle ofert i propozycji jest dost─Öpnych na co zwraca─ç uwag─Ö? Jak dobra─ç okna, ┼╝eby s┼éu┼╝y┼éy nam przez lata?

„Okna s─ů jak oczy domu, z których mo┼╝emy wyczyta─ç kim s─ů jego mieszka┼äcy. Czy maj─ů ┼Ťwiadomo┼Ť─ç swojej indywidualno┼Ťci, czy mo┼╝e stawiaj─ů na praktyczno┼Ť─ç? A mo┼╝e pragn─ů jedynie szczelnie zas┼éoni─ç si─Ö przed ┼Ťwiatem? Aby w┼éa┼Ťciwie dobra─ç okna do naszego domu nale┼╝y zda─ç si─Ö na rady i pomoc fachowców. Na etapie projektowania powinien to by─ç architekt, który czuwa nad spójno┼Ťci─ů proponowanych rozwi─ůza┼ä. To on doradzi jaki kolor czy form─Ö powinny mie─ç okna. Na etapie budowy warto  szczegó┼éy ustali─ç z do┼Ťwiadczonym przedstawicielem - doradc─ů firmy produkuj─ůcej okna. On najlepiej podpowie jakie materia┼éy i rozwi─ůzania zastosowa─ç, by okna spe┼énia┼éy swoj─ů rol─Ö, a jednocze┼Ťnie nie spowodowa┼éy spustoszenia w portfelu klienta. Dlatego tak istotne jest równie┼╝ wywa┼╝enie w┼éa┼Ťciwej proporcji wysokiej jako┼Ťci i atrakcyjnej ceny, bo trzeba pami─Öta─ç, ┼╝e je┼Ťli chodzi o cen─Ö, to podobnie jak wyobra┼║nia klienta jest niesko┼äczona w zakresie kolorów, tak wyobra┼║nia niektórych producentów wydaje si─Ö by─ç bardzo podobna, nie znaj─ůca granic. St─ůd, na rynku s─ů takie ró┼╝nice pomi─Ödzy producentami.” – dodaje architekt Joanna Szafarz.


Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e najlepsze okna musz─ů spe┼énia─ç wiele funkcji. Dzi┼Ť ju┼╝ nie mo┼╝emy mówi─ç o oknach pionowych produkowanych tzw. masowo. Ka┼╝de okno jest wytwarzane pod indywidualne zamówienie klienta, maj─ůce spe┼énia─ç konkretne funkcje, o konkretnym kszta┼écie, kolorze i charakterystyce. Mówimy o okach jedno i dwustronnie okleinowanych, okr─ůg┼éych, prostok─ůtnych, trójk─ůtnych, w kszta┼écie trapezu. Jest ich wiele, dlatego s─ů szyte na miar─Ö, niczym garnitur w sklepie odzie┼╝owym. Dzi┼Ť bowiem producenci okien zdaj─ů sobie spraw─Ö, ┼╝e stolarka to odzwierciedlenie osobowo┼Ťci mieszka┼äców, wi─Öc jest spraw─ů bardzo indywidualn─ů. Wci─ů┼╝ jednak okna to inwestycja…na lata. St─ůd, tak istotne, by decydowa─ç si─Ö na zakup ┼Ťwiadomie. Musimy wiedzie─ç, ┼╝e producent jest w stanie wyprodukowa─ç nam okno dok┼éadnie odpowiadaj─ůce naszym preferencjom, a nie tylko jedno z wielu…


*dla okna o wymiarach 1230mm x 1480mm wg badania CSI w Czechach